Veelgestelde vragen

Algemeen

  • Herfstvakantie, 26 oktober 2024 t/m 3 november 2024
  • Kerstvakantie, 21 december 2024 t/m 5 januari 2025
  • Voorjaarsvakantie, 15 februari 2025 t/m 23 februari 2025
  • Tweede Paasdag, 21 april 2025
  • Meivakantie, 19 april 2025 t/m 4 mei 2025
  • Bevrijdingsdag, 5 mei 2025
  • Hemelvaartsdag, 29 mei 2025
  • Tweede Pinksterdag, 9 juni 2025
  • Zomervakantie, 12 juli 2025 t/m 24 augustus 2025

Groep 7 En 8

In Amsterdam moet je na de open dagen een voorkeurslijst maken met scholen waar je heen zou willen. De school waar je het liefst heen wilt, zet je op de eerste plaats van je lijst. Daarna op volgorde van je voorkeur andere scholen. Lees hier meer over aanmelden.

Als er lesjesmiddagen komen, dan zetten we de data hier neer.

Het Calandlyceum is erg alert op pestgedrag en treedt daar hard tegenop. Als zich een geval van pesten voordoet, kunnen betrokken leerlingen hun verhaal vertellen aan de mentor. Daarna volgt een ‘herstelgesprek’ waarbij de pestende- en gepeste leerling vertellen wat het pesten met ze heeft gedaan. Vervolgens worden afspraken gemaakt over hoe het verder moet—afspraken die ook met betrokken ouders worden gedeeld. Zo nodig volgt er een herstelgesprek met de hele klas.

Vanaf de brugklas heb je bij ons een laptop en schoolboeken nodig.

Een laptop kun je via onze school voordelig kopen of huren. De verplichte lesboeken en licenties voor de online leersystemen zijn gratis.

In de zomervakantie moet je al je schoolboeken bestellen. Ze worden dan thuis afgeleverd. Aan het eind van het schooljaar lever je ze weer in op school.

Hoe dat allemaal precies moet? Dat hoor je als je bij ons in de brugklas komt. Je krijgt dan op tijd alle informatie.

Lesmateriaal wordt aangeboden en betaald door de school. Daarnaast heeft uw kind ook materialen nodig die u zelf moet aanschaffen, zoals een atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schriften, multomap, pennen en sportkleding. Uw kind heeft ook een laptop nodig.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor 2024-2025 is vastgesteld op € 135,-. De bijdrage is geheel vrijwillig, maar voor ons onmisbaar. Dankzij uw bijdrage kunnen we extra activiteiten organiseren die de overheid niet bekostigt, zoals klassenuitjes, activiteiten in de Calandweken, culturele activiteiten en stages. Deze extra activiteiten zijn voor alle leerlingen en maken deel uit van ons onderwijsprogramma. Leerlingen groeien daarvan en ze steken daar veel van op.

Wat gebeurt er als ik de bijdrage niet betaal?

Elke leerling kan gewoon meedoen aan alle activiteiten die we organiseren voor zijn of haar klas. Dus ook de leerlingen van wie de ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Elk jaar bekijken we welke activiteiten we dat schooljaar kunnen plannen met het bedrag dat we in totaal van ouders/verzorgers ontvangen.

Als uw kind bij ons op school komt, kunt u dat inzien via SOMtoday. U krijgt daarvoor inloggegevens, zodra uw kind bij ons op school komt.

Ja, die is er. We zijn een gezonde school dus we bieden in onze schoolkantine gezonde producten en stimuleren onze leerlingen die ook te kopen. En er is altijd gratis vers, koud tapwater voor de kinderen.

Elke brugklasser doet bij ons drie toetsen: twee voor taal en één voor rekenen. Zo bekijken we wat het niveau is en of extra begeleiding nodig is. U kunt dan denken aan een dyslexiecursus en recht op extra tijd bij toetsen. Lees meer over ondersteuning bij dyslexie/dyscalculie.

Aanmelden

Dat hoeft niet. Je schrijft je gewoon in op het passende niveau (je schooladvies). Daarna krijg je de vraag of je wil kiezen voor een profiel.

Dat proberen we te regelen, maar dat hangt natuurlijk ook af van je schooladvies. Als je liever in een klas met allemaal nieuwe gezichten wilt beginnen, dan kunnen je ouders dat bij de aanmelding laten weten.

Mocht het niet lukken om digitaal aan te melden dan helpt de leerkracht van groep 8 of de intern begeleider van de basisschool u verder. Bij technische problemen kunt u terecht bij de servicedesk van ELK via: servicedesk.ouders@elkadam.nl of (020) 811 99 44.

Kom je op het Calandlyceum, dan kun je voor de zomervakantie al een keer kennismaken met je nieuwe klasgenoten en je mentoren. Zo kun je vast een beetje aan elkaar wennen. Je doet kennismakingsspelletjes met de klas en de mentoren vertellen wat over het dagelijks leven van een brugklasser op het Calandlyceum.

Zit je al op de middelbare, maar ga je verhuizen of heb je het niet naar je zin op je huidige school? Moet je op- of afstromen, maar kan dat niet op jouw school? Beoefen je je sport op intensief niveau ? Dan kan je je aanmelden bij het Calandlyceum via het inschrijfformulier zij-instroom

Als er voldoende plaats is, kunnen we nieuwe leerlingen bij de start van een volgend schooljaar aannemen.

Stuur het ingevulde inschrijfformulier naar de administratie.

Topsport

Als je een topsportstatus van NOC*NSF hebt.

Leerlingen met een topsport-status van NOC*NSF of voetballend voor een betaalde voetbalorganisatie komen automatisch in aanmerking voor de hardheidsclausule. Vul het contactformulier in, dan nemen we contact met je op.

Ben je sporttalent, maar heb je geen topsport-status, dan kun je mogelijk terecht op de Caland Sports Academy. Dan kom je samen in de klas met leerlingen met een topsport-status.

Je krijgt deze status van je eigen sportbond, als die je als (groot) talent beschouwt. Die status geeft ons de mogelijkheid om onderwijs en topsport voor jou te combineren. Zo bestaat er de mogelijkheid tot ontheffing voor vakken als Maatschappijleer, Culturele Kunstzinnige Vorming, Lichamelijke opvoeding. Ook kunnen wij een profielkeuzevak vrijstellen in de bovenbouw van de havo en het vwo. En je mag toetsen verschuiven als je bijvoorbeeld net een belangrijk toernooi hebt.

Kijk ook eens op de site van het Expertisecentrum voorgezet onderwijs & topsport (EVOT).

Vul het contactformulier in. We nemen dan contact met je op en maken een afspraak voor een try-out bij een van de sporten. Je motivatie en lerend vermogen zijn daarbij bepalend. Bevalt dat van beide kanten, dan krijg je een intakegesprek op school. In dat gesprek kijken we of ons onderwijs passend is voor jou.

Besluiten we samen dat je het gaat doen? Dan schrijven we je in. Je bent dan nagenoeg verzekerd van een plek bij ons op school.

Technasium

Je schrijft je gewoon in op het passende niveau (je schooladvies). Daarna krijg je de vraag of je wil kiezen voor een profiel.

Klik op enter om uw zoekopdracht te versturen.
Sluiten arrow right