Groep 7&8

Je gaat bijna naar de middelbare school. Een spannende tijd met veel nieuwe indrukken, ervaringen en successen. Op de middelbare school ga je ontdekken wat jouw interesses zijn, waar je goed in bent en wat je later wilt worden.

Opendagen arrow right arrow right Aanmelden nieuwe schooljaar arrow right arrow right

Welke vakken krijg je in de brugklas?

Aardrijkskunde
Tekenen / handvaardigheid
Drama
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Mentoruur
Muziek
Natuurkunde
Nederlands
Studieles
Wiskunde

Aanmelden nieuwe schooljaar

Met deze adviezen kun je naar het Calandlyceum:

  • vmbo-theoretisch
  • vmbo-theoretisch/havo
  • havo (Technasium)
  • havo/vwo (Technasium)
  • vwo (Technasium, gymnasium)

Wat zijn de roostertijden?

1e lesuur 08:30-09:00 uur
2e lesuur 09:00-09:45 uur
3e lesuur 09:45-10:30 uur
Pauze 10:30-10:50 uur
4e lesuur 10:50-11:35 uur
5e lesuur 11:35-12:20 uur
Pauze 12:20-12:45 uur
6e lesuur 12:45-13:30 uur
7e lesuur 13:30-14:15 uur
Pauze 14:15-14:35 uur
8e lesuur 14:35-15:20 uur
9e lesuur 15:20-16:05 uur
10e lesuur 16.05 -16.50 uur
11e lesuur 16.50 -17.35 uur

Waarom kiezen voor het Calandlyceum?

Sport, tech, theater, organiseren, onderzoek?

Op het Calandlyceum kun je je dromen waarmaken

Topsport Talentschool en Technasium Rijke geschiedenis

Het Calandlyceum bestaat al bijna 60 jaar

Mentor

Je krijgt een mentor bij wie je altijd terechtkunt

Extra ondersteuning

Bijvoorbeeld bij dyslexie of hoogbegaafdheid

Boeken én digitaal onderwijs

Je werkt met boeken, een laptop en digitale leermaterialen

Eigen plek voor eerste- en tweedeklassers

Daar vind je jouw lokalen, docenten en een eigen studieplein

Extra kunst- en sportlessen en debatteam

Ontdek en ontwikkel je je talenten

Schoolkantine met lekkere, gezonde keuzes

We zijn een gezonde school

Bibliotheek in de school

Honderden boeken

Veelgestelde vragen

Groep 7&8

In Amsterdam moet je na de open dagen een voorkeurslijst maken met scholen waar je heen zou willen. De school waar je het liefst heen wilt, zet je op de eerste plaats van je lijst. Daarna op volgorde van je voorkeur andere scholen. Lees hier meer over aanmelden.

Als er lesjesmiddagen komen, dan zetten we de data hier neer.

Het Calandlyceum is erg alert op pestgedrag en treedt daar hard tegenop. Als zich een geval van pesten voordoet, kunnen betrokken leerlingen hun verhaal vertellen aan de mentor. Daarna volgt een ‘herstelgesprek’ waarbij de pestende- en gepeste leerling vertellen wat het pesten met ze heeft gedaan. Vervolgens worden afspraken gemaakt over hoe het verder moet—afspraken die ook met betrokken ouders worden gedeeld. Zo nodig volgt er een herstelgesprek met de hele klas.

Vanaf de brugklas heb je bij ons een laptop en schoolboeken nodig.

Een laptop kun je via onze school voordelig kopen of huren. De verplichte lesboeken en licenties voor de online leersystemen zijn gratis.

In de zomervakantie moet je al je schoolboeken bestellen. Ze worden dan thuis afgeleverd. Aan het eind van het schooljaar lever je ze weer in op school.

Hoe dat allemaal precies moet? Dat hoor je als je bij ons in de brugklas komt. Je krijgt dan op tijd alle informatie.

Lesmateriaal wordt aangeboden en betaald door de school. Daarnaast heeft uw kind ook materialen nodig die u zelf moet aanschaffen, zoals een atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schriften, multomap, pennen en sportkleding. Uw kind heeft ook een laptop nodig.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor 2024-2025 is vastgesteld op € 135,-. De bijdrage is geheel vrijwillig, maar voor ons onmisbaar. Dankzij uw bijdrage kunnen we extra activiteiten organiseren die de overheid niet bekostigt, zoals klassenuitjes, activiteiten in de Calandweken, culturele activiteiten en stages. Deze extra activiteiten zijn voor alle leerlingen en maken deel uit van ons onderwijsprogramma. Leerlingen groeien daarvan en ze steken daar veel van op.

Wat gebeurt er als ik de bijdrage niet betaal?

Elke leerling kan gewoon meedoen aan alle activiteiten die we organiseren voor zijn of haar klas. Dus ook de leerlingen van wie de ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Elk jaar bekijken we welke activiteiten we dat schooljaar kunnen plannen met het bedrag dat we in totaal van ouders/verzorgers ontvangen.

Als uw kind bij ons op school komt, kunt u dat inzien via SOMtoday. U krijgt daarvoor inloggegevens, zodra uw kind bij ons op school komt.

Ja, die is er. We zijn een gezonde school dus we bieden in onze schoolkantine gezonde producten en stimuleren onze leerlingen die ook te kopen. En er is altijd gratis vers, koud tapwater voor de kinderen.

Elke brugklasser doet bij ons drie toetsen: twee voor taal en één voor rekenen. Zo bekijken we wat het niveau is en of extra begeleiding nodig is. U kunt dan denken aan een dyslexiecursus en recht op extra tijd bij toetsen. Lees meer over ondersteuning bij dyslexie/dyscalculie.

Zit je al op de middelbare, maar ga je verhuizen of heb je het niet naar je zin op je huidige school? Moet je op- of afstromen, maar kan dat niet op jouw school? Beoefen je je sport op intensief niveau ? Dan kan je je aanmelden bij het Calandlyceum via het inschrijfformulier zij-instroom

Als er voldoende plaats is, kunnen we nieuwe leerlingen bij de start van een volgend schooljaar aannemen.

Stuur het ingevulde inschrijfformulier naar de administratie.

Klik op enter om uw zoekopdracht te versturen.
Sluiten arrow right