Passend onderwijs

Extra begeleiding als dat nodig is

Soms heeft een leerling extra begeleiding of ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld bij dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, ASS of medische problemen. Dat kan op het Calandlyceum. Dat gaat altijd in overleg met de mentor en zorgcoördinator.

Alles wat het Calandlyceum in het kader van passend onderwijs aanbiedt is te vinden in het schoolondersteuningsprofiel.

Welke ondersteuning is er bij dyslexie en dyscalculie?

Soms weet de basisschool al of een leerling problemen heeft met lezen of rekenen. Toch doet elke brugklasser bij ons drie toetsen: twee voor taal en één voor rekenen. Zo bekijken we wat het niveau is en of extra begeleiding nodig is.

Denk aan:

  • een dyslexiecursus
  • recht op extra tijd bij toetsen, overhoringen of boekverslagen
  • voorlezen van een toets
  • extra instructies bij een toets

Vragen?

Neem met vragen gerust contact met ons op.

Klik op enter om uw zoekopdracht te versturen.
Sluiten arrow right