Overige leerjaren

We vinden het fijn dat je geïnteresseerd bent in het Calandlyceum! Op deze pagina leggen we uit hoe het aanmelden voor de leerjaren twee tot en met zes in zijn werk gaat. (Deze informatie gaat dus niet over het aanmelden voor het eerste leerjaar.)

Aanmeldingsproces
Je kunt je aanmelden door de onderstaande documenten te mailen naar administratie@calandlyceum.nl, uiteraard kun je de documenten ook (in een gesloten envelop) afgeven bij de receptie.

  1. Het aanmeldformulier, ondertekend door je ouders;
  2. Het schoolwisselaarsformulier, ingevuld door jouw huidige school;
  3. Je laatste (eind)rapport;
  4. Overzicht van je verzuim op je huidige school;
  5. Een ingevuld ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van je huidige school, indien je niveau gaat wisselen, ondertekend door je ouders;
  6. Voor bovenbouwleerlingen: het profielkeuzeformulier dat hoort bij het gekozen niveau.

Instroom in startend schooljaar
Bij voldoende plaats kun je aan het begin van een nieuw schooljaar worden aangenomen.

Instroom gedurende schooljaar
Gedurende het schooljaar is instroom beperkt tot zeer uitzonderlijke situaties, zoals een verhuizing. Neem in dit geval eerst contact met ons op via administratie@calandlyceum.nl

Doorstroom naar 4havo
Wil je doorstromen met een vmbo-t diploma naar het havo, dan zijn 7 vakken verplicht en deze moeten aansluiten bij jouw gekozen havo-profiel.

Topsport
Ben je geïnteresseerd in de topsportklas? Lees dan deze informatie op onze website. Je kunt contact opnemen via het contactformulier topsport voor meer informatie over de plaatsingsmogelijkheden.

Selectieproces
Zodra je aanmelding compleet is, plaatsen we je op de wachtlijst. In juni en juli beoordelen we alle aanvragen.

Wij verlenen voorrang als:

  1. je al een broer/zus op het Calandlyceum, Lumion of De School van De Toekomst hebt;
  2. je binnenkort naar Amsterdam verhuist of recent bent verhuisd;
  3. je eerder bij ons bent uitgeloot.

Er zal een intakegesprek plaatsvinden. Als je wordt geplaatst, nemen we mogelijk contact op met je huidige school om meer inzicht te krijgen in jouw werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling, verzuim en gezondheid. We volgen altijd het advies van de afleverende school.

In de laatste week van het schooljaar wordt definitief bepaald of je geplaatst bent.

Internationale Leerlingen/Students from abroad
Students from abroad should register at:
Internationale leerlingen kunnen zich aanmelden via de volgende links:

 

Print de formulieren en vul ze in.

Aanmeldformulier onderbouw Aanmeldformulier bovenbouw

Profielkeuzeformulier vmbo Profielkeuzeformulier havo Profielkeuzeformulier vwo

Klik op enter om uw zoekopdracht te versturen.
Sluiten arrow right