Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid

Het Calandlyceum spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan het Calandlyceum of de Stichting Progresso geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag van het Calandlyceum is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij het Calandlyceum/Stichting Progresso.

Klik op enter om uw zoekopdracht te versturen.
Sluiten arrow right