Regels en Protocollen

Regels en protocollen  

Wij hebben alle documenten die voor u als ouder belangrijk zijn hieronder verzameld. Uiteraard staan er ook documenten op de algemene website van het Calandlyceum én op de Progresso website

A-Z

                                     Documenten

A Archiefbeleid Progresso
B Bestuursreglement Progresso
C Calamiteitenprotocol
E Examenreglement 2022-2023
  Reglement Commisie van Beroep Examenzaken
G Gescheiden ouders; informatievoorziening
  Giftenbeleid Progresso
I Incidenten Handelingsprotocol schoolveiligheid
  Integriteitscode Progresso 2020
J Jaarverslag Progresso 2021
K Klachtenregeling 2021 Progresso
  Klokkenluidersregeling
L Leefregels Progresso
  Leerlingenstatuut Calandlyceum 2017
M Managementstatuut 2018
  Medezeggenschapsstatuut 2017
  Meldcode huislijk geweld en kindermishandeling Progresso
O Overgangsrichtlijnen Calandlyceum oktober 2022
  Ontruimingsoefening 2019; draaiboek en evaluatie
  Ontruimingsplan Calandlyceum
  Reglement Ouderraden SOVOP
  Ondersteuningsaanbod 
P Pestprotocol Calandlyceum
  Privacyreglement
  Protocol eMail Internet & sociale Media (AVG)
  Protocol time-out schorsing en verwijdering
Q Quarantaine protocol leerlingen 2020 (corona)
S Schoolgids 2022-2023
  Schoolplan 2021-2025
  Schoolregels Calandlyceum
  Strategie Progresso
  Schoolondersteuningsprofiel 2021-2025
V Verlofaanvraag extra vakantie
  Verlofaanvraag wegens gewichtige omstandigheden
  Vertrouwenspersonen extern
  Verzuimbeleid Progresso
W Werkweken en activiteiten protocol
Z Ziekte, medicijnverstrekking en medisch handelen richtlijn
   
   
   
   
   
   

 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.