Regels en Protocollen

Regels en protocollen  

Wij hebben alle documenten die voor u als ouder belangrijk zijn hieronder verzameld. Het Calandlyceum valt onder Stichting Progresso op deze website vindt u ook documenten.

A-Z

                                     Documenten

A Archiefbeleid Progresso
E Examenreglement 2023-2024
  Procedure inzien Centraal Examen
  Reglement Commisie van Beroep Examenzaken
G Gescheiden ouders; informatievoorziening
K Klassenregels 2022
  Klokkenluidersregeling
J Jaarkalender 2023-2024
L Leefregels Progresso
  Leefregels Calandlyceum
  Leerlingenstatuut Calandlyceum 2017
M Managementstatuut 2022
  Medezeggenschapsstatuut 2017
  Meldcode huislijk geweld en kindermishandeling Progresso
O Overgangsrichtlijnen Calandlyceum 2023
  Ontruimingsplan Calandlyceum 2023
  Reglement Ouderraden SOVOP
P Pestprotocol Calandlyceum 2020
  Privacyreglement
  Protocol eMail Internet & sociale Media (AVG)
  Protocol time-out schorsing en verwijdering 2022
S Schoolgids 2023-2024
  Schoolplan 2021-2025
  Strategie Progresso
  Schoolondersteuningsprofiel 2021-2025
  Schoolregels 2023-2024
V Verlofaanvraag extra vakantie
  Verlofaanvraag wegens gewichtige omstandigheden
  Vertrouwenspersonen extern
  Verzuimbeleid Progresso
W Werkweken en activiteiten protocol
  Welkomstboekje brugklas schooljaar 2023 - 2024
  Welkomstboekje brugklas topsport schooljaar 2023 - 2024
Z Ziekte, medicijnverstrekking en medisch handelen richtlijn
   

 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.