Ziekmelding, verzuim en verlof

Ziekmelding, verzuim en verlofaanvragen kunt u bij voorkeur zelf doorgeven in Somtoday. Mocht het inloggen niet lukken meldt u dat dan bij de servicedesk.
Hieronder ziet u in het kort hoe u snel afwezig kunt melden. Wilt u een uitgebreidere toelichting kijkt u dan naar de video instructies op de ICT pagina!

 

 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.