Verzuim

• Verlofaanvragen: leerling vraagt hiervoor een formulier bij de receptie en levert in dit in bij  de teamleider.
• Tandarts, dokterafspraak, etc.: melden via ouderportaal in somtoday.

Ongeoorloofde afwezigheid

Wat gebeurt er als een leerling afwezig is in de les?
1. De docent zet de leerling op afwezig in som.
Er gaat een automatische sommelding van verzuim naar ouders.
2. Sommelding naar leerlingen en ouders: volgende dag 8.00 uur melden.
3. De teamleider onderneemt actie.

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.