Schooljaar 2023-2024

Eerste schooldagen

Eind augustus zijn alle leerlingen ontvangen door de nieuwe mentor.  Het gewone lesrooster is gestart op maandag 4 september 2023.

Brugklassen
Alle brugklasleerlingen komen op dinsdag 27 juni 2023 op kennismakingsdag. In september gaan de leerlingen echt van start. Het welkomstboekje brugklas is terug te vinden op de regels en protocollen pagina

Ziek of afwezig melden
Indien je gedurende het schooljaar onverwacht niet (bijvoorbeeld door ziekte) of later op school komt, verzoeken wij je ouders dit vóór 8:30 uur te laten melden via SOM today.

Goede voorbereiding op de lessen

Een goede voorbereidingen op de dagelijkse lessen is van groot belang. Het is vanzelfsprekend dat je altijd je boeken en schriften bij je hebt en voor de 1e en 2e klassen ook je laptop, dat je huiswerk gemaakt is en dat je in staat bent de les op een zinvolle manier bij te wonen. Als je je boeken niet bij je hebt, kun je naar huis gestuurd worden om ze op te halen. De gemiste lestijd moet dan later worden ingehaald. We rekenen erop dat je in je eigen belang goed voorbereid naar de les komt.

Woordenboeken nieuwe spelling?
Een woordenboek is verouderd als deze is gedrukt in 2005 of eerder. Op het eindexamen mag je alleen gebruik maken van een woordenboek met de nieuwe spelling (van Prisma, Wolters en Van Dale).

Vakanties
De vakantiedata voor 2023-2024 vind je vanaf het begin van het schooljaar op de website. 
We wensen jou en je ouder(s)/verzorger(s) een fijne vakantie toe hopen je uitgerust in augustus te mogen ontvangen!


Met vriendelijke groeten,

Afdelingsleiding, Decanen en Zorgcoördinatoren

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.