Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Gratis onderwijs

Alle kinderen in Nederland hebben recht op gratis onderwijs. Dit betekent dat ouders voor kinderen tot 18 jaar geen schoolgeld betalen. De school mag ouders wel vragen om een vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten, anders dan de gewone lessen. Als u als ouder niet kunt of niet wilt betalen, kan uw kind wel gewoon meedoen met deze activiteiten.

Het Calandlyceum vindt het belangrijk om onze leerlingen vaak en goed in contact te brengen met de wereld om hen heen. Wij organiseren daarom extra activiteiten. Deze extra activiteiten zijn voor alle leerlingen en maken deel uit van ons onderwijsprogramma.

Over de geplande extra activiteiten en de gevraagde vrijwillige ouderbijdrage is overleg geweest met- en ingestemd door de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad. Aan het eind van dit bericht ziet u in een overzicht de som van de werkelijke kosten per leerjaar.

Hoe betalen wij extra activiteiten

Deze extra activiteiten worden betaald met de ouderbijdrage. Nu de ouderbijdrage vrijwillig is geworden, lopen wij het risico dat wij deze leuke activiteiten niet meer kunnen betalen. Daarom zijn wij op zoek naar andere manieren om deze extra activiteiten te betalen.

Zo zijn wij van plan een steunfonds op te richten, alleen bestemd om de extra activiteiten te betalen. Wij zullen hiervoor als school (externe) partijen benaderen. Het steunfonds zal onder de financiële administratie van school vallen en daarom gecontroleerd worden door de externe onafhankelijke accountant. Zo is dat nu ook al het geval bij de ouderbijdragen.

Vrijwillige ouderbijdrage aan het steunfonds schooljaar 2022-2023

Wij willen graag dat wij alle extra activiteiten kunnen blijven aanbieden. Daarom doen wij als school ook dit jaar een beroep op u als ouder voor een vrijwillige bijdrage.

De vrijwillige ouderbijdrage voor elke leerling is € 135,- per schooljaar.

School kijkt niet in uw portemonnee. U kunt als ouder de keuze maken om een hoger of lager bedrag te betalen. Met het betaalverzoek, kunt uw bijdrage overmaken.

Bijlage werkelijke kosten Calandlyceum

Extra activiteiten voor alle leerlingen

In het onderstaande overzicht staan kosten voor de extra activiteiten per leerjaar en schooltype.

Basis
In de kolom “basis” staan de kosten voor alle verplichte activiteiten waar alle leerlingen aan meedoen.  Activiteiten in deze basis zijn bijvoorbeeld het klassenuitje, activiteiten in de Calandweken, culturele activiteiten, ouderavonden en presentaties en stages.

Kamp
Zodra we weer op kamp kunnen, gaan we. We hanteren dan wel het uitgangspunt dat we kampen die vallen onder het verplichte programma, alleen organiseren als alle leerlingen zonder aanvullende testen en vaccinaties meekunnen. De kosten voor de verplichte kampen staan in de kolom “kamp”.

Profiel
Voor leerlingen in het Technasium, gymnasium, Dalton-sport of Dalton-kunst en de sportklassen (topsportacademie, en leerlingen met een NOC-NSF status) maken wij veel meer kosten. Profielkosten zijn kosten voor het extra materiaal, bijzondere workshops en reiskosten. Zo organiseren we workshops, krijgen ze meer uren les of bijzondere activiteiten en materialen om mee te werken. Daarom vragen we voor deze leerlingen een extra vrijwillige bijdrage.

Klas Basis Kamp Profiel

1

165 135 150
2 320   150
3T 85   150
3HV 180   150
4T 170 300 150
4H 125 300 150
4V 125 150 150
5H 170   150
5V 75 300 150
6V 120   150
EVOT (LOOT), team NL en sportacademie 225    

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u wel betalen, maar lukt het even niet?

Scholierenvergoeding aanvragen

De scholierenvergoeding is een regeling van de gemeente Amsterdam. Kijk op de website van de Gemeente Amsterdam hoe u deze vergoeding voor schoolkosten, cultuur en sportactiviteiten aanvraagt:

www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding

Een andere mogelijkheid is om een vergoeding aan te vragen via de Stichting Leergeld. Deze Stichting is speciaal in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat geen enkel kind zich uitgesloten voelt: www.leergeld.nl

Heb je nog vragen? Stuur een e-mail naar: schoolkosten@sovop.nl.

[1] Overal waar ouders staat, bedoelen we ouder(s) of verzorger(s)

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.