Schoolkosten

Het voortgezet onderwijs in Nederland, door de overheid bekostigd, is gratis.

Dat wil zeggen dat er meerdere categorieën van schoolkosten zijn, die vergoed worden door de overheid of de school.

Lesmateriaal

Lesmateriaal dat een leerling nodig heeft tijdens de schooltijd wordt aangeboden en betaald door de school. Maar er zijn ook materialen die uw kind nodig heeft gedurende zijn of haar schooltijd die u als ouder zelf moet aanschaffen, zoals een atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schriften, multomap, pennen, sportkleding.

Laptop

Daarnaast hebben de leerlingen een laptop nodig. Informatie hierover vindt u bij de veelgestelde vragen pagina. U kunt als ouder deze laptop via school aanschaffen. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn kunt u kijken of u voor de gemeentelijke regeling in aanmerking komt of contact opnemen met de teamleider ICT .

Vrijwillige ouderbijdrage

Calandlyceum vraagt ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage van 135 euro (2021-2022) voor extra activiteiten (bijvoorbeeld excursies, werkweken en bijzonder lesmateriaal). Deze activiteiten bekostigen wij grotendeels met de ouderbijdrage. Geen enkele leerling wordt uitgesloten van deze activiteiten. Voor meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u HIER verder lezen.

In Amsterdam kunt u ervoor kiezen om de ouderbijdrage te betalen met de Stadspas, indien u deze heeft. Ook vergoeding van extra sportactiviteiten is mogelijk via de Stadspas. Het Calandlyceum heeft voor extra sporten heel veel contact met de organisatie TopScore, waarbij uw kind kennis kan maken met allerlei sport(activiteiten).
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de teamleider van uw zoon of dochter. Neem over andere vragen over de ouderbijdrage contact met de administratie op.

Heb je nog vragen? Stuur een e-mail naar: schoolkosten@sovop.nl.

 

 

 

 

 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.