Eindexamen documenten - PTA's

Onderstaand vindt u alle documenten die in het schooljaar 2023-2024 betrekking hebben op het eindexamen. Ook hebben wij het programma van Toetsing en afsluiting én het examenreglement toegelicht voor u.

Voor meer vragen kunt u terecht bij de eindexamen secretaris

Op mijneindexamen.nl vindt u alle informatie die u nodig heeft om uw kind voor te bereiden op de centrale examens zoals oefenexamens, tips, het rooster en algemene info en regels voor het centraal examen 2024.

Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (pta) biedt een overzicht van alle onderdelen die samen het schoolexamen(se) vormen en die afgerond moeten worden om deel te mogen nemen aan het centraal examen (ce).

Het pta geeft ook informatie over de inhoud van de pta-onderdelen, het moment van afname, de toetsvorm en de herkansbaarheid.

Het pta is voor zowel leerlingen als docenten een houvast. Leerlingen moeten elk pta-onderdeel afronden en docenten mogen zonder toestemming van het bevoegd gezag niet afwijken van wat erin het pta is vastgelegd.

Het Examenreglement

In het examenreglement staan door het bevoegd gezag vastgelegde regels en afspraken voor de school met betrekking tot de gang van zaken bij het examen (se en ce). Het bevat onder meer de organisatie, gedragsregels voor kandidaat en examinator, herkansingsregeling, aanwijzingen voor gedrag bij ziekte en fraude, informatie over de uitslag van het examen en de herkansingen. 

Procedure inzien Centraal Examen

Examenreglement 2023-2024

Documenten schooljaar 2023-2024

Vmbo-t:

PTA vmbo-t cohort 2022 - schooljaar 2023-2024

PTA vmbo-t cohort 2023 - schooljaar 2023-2024

Havo: 

PTA havo cohort 2022 - schooljaar 2023-2024

PTA havo cohort 2023 - schooljaar 2023-2024

Vwo: 

PTA vwo cohort 2021 - schooljaar 2023-2024

PTA vwo cohort 2022 - schooljaar 2023-2024

Topsport vmbo-t:

PTA topsport vmbo-t cohort 2022 - schooljaar 2023-2024

PTA topsport vmbo-t cohort 2023 - schooljaar 2023-2024

Topsport havo:

PTA topsport havo cohort 2022 - schooljaar 2023-2024

PTA topsport havo cohort 2023 - schooljaar 2023-2024

Topsport vwo:

PTA topsport vwo cohort 2021 - schooljaar 2023-2024

PTA topsport vwo cohort 2022 - schooljaar 2023-2024

 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.