Eindexamen documenten - PTA's

Onderstaand vindt u alle documenten die in het schooljaar 2021-2022 betrekking hebben op het eindexamen. Ook hebben wij het programma van Toetsing en afsluiting én het examenreglement toegelicht voor u.

Voor meer vragen kunt u terecht bij de eindexamen secretaris

Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (pta) biedt een overzicht van alle onderdelen die samen het schoolexamen(se) vormen en die afgerond moeten worden om deel te mogen nemen aan het centraal examen (ce).

Het pta geeft ook informatie over de inhoud van de pta-onderdelen, het moment van afname, de toetsvorm en de herkansbaarheid.

Het pta is voor zowel leerlingen als docenten een houvast. Leerlingen moeten elk pta-onderdeel afronden en docenten mogen zonder toestemming van het bevoegd gezag niet afwijken van wat erin het pta is vastgelegd.

Het Examenreglement

In het examenreglement staan door het bevoegd gezag vastgelegde regels en afspraken voor de school met betrekking tot de gang van zaken bij het examen (se en ce). Het bevat onder meer de organisatie, gedragsregels voor kandidaat en examinator, herkansingsregeling, aanwijzingen voor gedrag bij ziekte en fraude, informatie over de uitslag van het examen en de herkansingen. 

Documenten schooljaar 2022-2023

Examenreglement 2022-2023

VMBO 21-23 Topsport

VMBO 21-23 Regulier

VMBO 22-24 Regulier en Topsport

HAVO 21-23 Topsport

HAVO 21-23 Regulier

HAVO 22-24 Regulier en Topsport

VWO 20-23 Topsport

VWO 20-23 Regulier

VWO 21-24 Regulier en Topsport

 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.