Schooljaar 2022-2023

Eerste schooldagen

Op woensdag 31 augustus word je ontvangen door je nieuwe mentor. Dat gebeurt vanaf 8.30 uur. Je hebt een zomerbrief gekregen met het programma van de eerste week. Uiteraard ben je daarbij aanwezig. Het gewone lesrooster start op maandag 5 september.

Brugklassen
Alle brugklasleerlingen zijn al op een kennismakingsmiddag geweest en hebben hun klasgenoten en mentor al leren kennen. In september gaan ze écht starten. Ter kennismaking krijgen ze dan een boekje over het reilen en zeilen op school. Dit boekje is digitaal terug te vinden op de documenten pagina

Ziek of afwezig melden
Indien je gedurende het schooljaar onverwacht niet (bijvoorbeeld door ziekte) of later op school komt, verzoeken wij je ouders dit vóór 8:30 uur te laten melden via SOM today.

Bestellen studieboeken en laptop
Denk eraan dat je op tijd je studieboeken hiervoor bestelt, dat kan via www.vandijk.nl Als je niet op tijd je studieboeken bestelt, start je het schooljaar met een achterstand. Je krijgt te horen wanneer je je boeken kunt ophalen op school.

Hieronder vind je de flyer van de Rent Company voor het bestellen van je laptop.

Goede voorbereiding op de lessen

Een goede voorbereidingen op de dagelijkse lessen is van groot belang. Het is vanzelfsprekend dat je altijd je boeken en schriften bij je hebt en voor de 1e en 2e klassen ook je laptop, dat je huiswerk gemaakt is en dat je in staat bent de les op een zinvolle manier bij te wonen. Als je je boeken niet bij je hebt, kun je naar huis gestuurd worden om ze op te halen. De gemiste lestijd moet dan later worden ingehaald. We rekenen erop dat je in je eigen belang goed voorbereid naar de les komt.

Woordenboeken nieuwe spelling?
Een woordenboek is verouderd als deze is gedrukt in 2005 of eerder. Op het eindexamen mag je alleen gebruik maken van een woordenboek met de nieuwe spelling (van Prisma, Wolters en Van Dale).

Vakanties
De vakantiedata voor 2022-2023 vind je vanaf het begin van het schooljaar op de website. 
We wensen jou en je ouder(s)/verzorger(s) een fijne vakantie toe hopen je uitgerust in augustus te mogen ontvangen!


Met vriendelijke groeten,

Afdelingsleiding, Decanen en Zorgcoördinatoren

© 2022 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.