Speerpunten

Speerpunt 1: Sturen op resultaten 

We monitoren de resultaten van alle leerlingen en zetten tijdig interventies in om de resultaten op het gewenst niveau te brengen en te houden. 

Speerpunt 2: Verhogen leskwaliteit  

We investeren in een goede leskwaliteit met lesobservaties en extra ondersteuning voor docenten. 

Speerpunt 3: Sterk mentoraat 

We zetten in op een sterk mentoraat: iedere leerling wordt gezien en gehoord.

Speerput 4: Veiligheid 

We werken aan een veilige en stimulerende werk- en leeromgeving. 

Speerpunt 5: Werkgeluk 

We verhogen het werkgeluk van onze medewerkers door heldere afspraken met elkaar te maken, ons eraan te houden, en gezamenlijke naschoolse activiteiten te organiseren.  

 

Het kwaliteitszorgstelsel in beeld

 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.