Leerjaar 1 en 2

Leerjaar 1 en 2 

1e en 2e klas - Teamleider Mehmet Ertunç 

Signaleringsgesprekken 
De mentoren maken een klassenoverzicht van de mentorklas. De klas wordt onder leiding van de mentoren in samenwerking met teamleiding en team passend onderwijs besproken. Tijdens het signaleringsgesprek (6x per schooljaar) wordt iedere leerling gevolgd. Tijdens de signaleringsgesprekken wordt er gekeken naar absentie, behaalde resultaten, extra onderwijsbehoeftes en gedrag van de leerling. De uitkomst van de signaleringsgesprekken wordt verwerkt in Somtoday en door de mentor gecommuniceerd met ouders. 

De klassenoverzichten zijn inmiddels gemaakt door de mentoren en zichtbaar voor teamleiding en team passend onderwijs. De leerlingen die extra onderwijsbehoeftes hebben zijn door mentor en team passend onderwijs besproken en de eerste leerlingen zijn inmiddels al aangemeld voor trainingen en of extra begeleiding. 

Na de herfstvakantie gaan wij leerlingen uit leerjaar 1 op basis van de gegevens vanuit de basisschool en de analyses van de diatoetsen inschrijven voor steunles taal en rekenen. De leerlingen uit leerjaar 2 worden ingeschreven voor bijles op basis van de behaalde resultaten van het afgelopen jaar.  

Mentoren checken ieder week de absentie, hierin worden zij ondersteund door onze pedagogisch medewerker. Waar nodig zorgt zij dat leerlingen lesuren inhalen. De mentoren monitoren verzuim en voeren gesprekken met leerlingen. De pedagogisch medewerker ondersteunt de mentoren in signalering. 

De ouders worden gebeld als leerlingen veel absent zijn, gedragsmatig te veel opvallen of hun spullen vaak niet in orde hebben. Leerlingen die erg opvallen over de hele linie (cijfermatig, gedragsmatig, absentie) krijgen een gesprek op school met ouders, leerling, mentoren en teamleider. 

Driehoeksgesprekken 

Tijdens de driehoeksgesprekken (3x per jaar) vragen wij de leerlingen om te reflecteren op hun gedrag en resultaten. De leerlingen vragen wij om hun voortgang te presenteren in het bijzijn van ouders en mentoren. Tijdens de driehoeksgesprekken kunnen doelen en afspraken gemaakt worden met leerling, ouders en mentoren. De doelen en de gemaakte afspraken worden verwerkt in Somtoday.  

In klas 1 en 2 hebben wij dakpanklassen. De leerlingen van 1HV stromen in principe door naar hetzelfde niveau. Dus van 1HV naar 2HV en daarna naar 3HV. Ook van 1TH naar 2TH stromen leerlingen in principe door op hetzelfde niveau. In 2TH kunnen leerlingen op zowel Vmbo-T als Havo-niveau worden beoordeeld. Hiervoor staan 2 cijferkolommen in Som. 

De leerlingen van 2TH hebben tot het eerste driehoeksgesprek de gelegenheid om aan te geven of zij beoordeeld willen worden op Havo of VmboT-niveau. De docenten geven in hun notities op Somtoday aan welke leerlingen voor hun vak het Havo-‚Äčniveau aankunnen. Dit wordt in het driehoeksgesprek met leerling en ouders besproken. Op basis hiervan wordt voor een selecte groep leerlingen de havo-kolom ingevuld. Bij het tweede driehoeksgesprek overleggen wij in de rapportvergadering weer hoe realistisch dit is en of er eventueel moet worden bijgesteld.  

 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.