Samenwerken en Welzijn

 

Lessen groepsdynamiek:


Lessen in groepsdynamiek is een intensieve begeleiding van klassen waar de onderlinge samenwerking niet zo goed is. Deze training wordt aan alle 2e klassen aangeboden en aan enkele 3 vmbo T klassen. De lessen en begeleiding wordt verzorgd door trainingsbureau Sports & Behaviour. 

Aanmelden: niet van toepassing.
 

Discussiëren kun je leren:


Dit programma van 5 lessen versterkt de groepsbinding en de leerlingen leren luisteren, met elkaar in gesprek te gaan over lastige onderwerpen en hun eigen mening te vormen. Dit programma gaat begin januari starten met de 3e klassen vmbo T. De lessen worden gegeven door de organisatie Discussiëren kun je Leren.

Aanmelden: niet van toepassing.
 

Extra mentoractiviteit:

Elke mentor krijgt de mogelijkheid om met de leerlingen een leuke en verbindende activiteit te doen. 

Aanmelden: Dit is niet van toepassing. 


 

Extra excursies en gastcolleges:

In de eerste Calandweek zijn extra culturele activiteiten aangeboden. Dit is voor alle leerjaren. Mentoren, vakdocenten en gastsprekers verzorgen deze activiteiten. 

Aanmelden: Niet van toepassing 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.