Organisatie

Algemene contactgegevens
De algemene contactgegevens vindt u op de contactpagina.

Contact met de mentor
- Voor al uw vragen is de mentor van uw zoon/dochter het eerste aanspreekpunt op school.?
- Via Somtoday onder het kopje ‘neem contact op ‘vindt u de contactgegevens van de mentor.

Directie
Algemeen Directeur: Sufayil Dönmez 
Adjunct Directeur: Thijs Kunst

Schoolleiding

Teamleider 1e klassen: Wesley Weeber 
Teamleider 2e klassen: Ilham el Bouayadi
Teamleider 3e havo/ vwo klassen: Mehmet Ertunc
Teamleider 3e en 4e vmbo-t klassen: Sanne Bouhamouch
Teamleider 4e en 5e havo klassen: Gerard  van Soelen
Teamleider 4e, 5e en 6e vwo klassen: Dewi de Vries

Passend onderwijs
Onderbouw 1 en 2  klassen 3H1, 3H/V1 en 3V1: Aranka Blokker 
Klassen 3 en 4 vmbo-t, 3H2, 3HV 2 en 3V2 en de topsportklassen: Rob Graatsma
Bovenbouw havo/ vwo: Sanne Jansen

Decanen
Lina Brouwer; vmbo
Richard Iedema; havo en vwo

Topsport Talentschool & Caland sportacademie
Mail topsport@calandlyceum.nl of bel 06 -15 24 99 97 (Tanja Nobel, Frank Hofer en Mark Zijlstra)

Vertrouwenspersonen
Sharda Jagroep, Auke Tros en Oumaima Riffi Acharki

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.