Organisatie

Algemene contactgegevens
De algemene contactgegevens vindt u op de contactpagina.

Contact met de mentor
- Voor al uw vragen is de mentor van uw zoon/dochter het eerste aanspreekpunt op school.‚Äč
- Via Somtoday onder het kopje ‘neem contact op ‘vindt u de contactgegevens van de mentor.

Directie
Algemeen Directeur: David Asser a.i
Adjunct Directeur: Sonja van der Hijden a.i.

Schoolleiding
Mehmet Ertunc; teamleider team A brugklassen(1-2)
Sanne de Vries; teamleider team B brugklassen (1-2)
Petra van Reenen; teamleider team C (3HV en topsport onderbouw)
Jerrel IJzer; teamleider 3T-4T
Jiska Kniep; teamleider 4-6 HV EC/CM
Tony Janson; teamleider 4-6HV NG/NT

Passend onderwijs
Onderbouw 1-2:  Chantal Bosma
3 Havo/ Vwo: Aranka Blokker
3 & 4 VMBO-T: Rob Graatsma
Bovenbouw Havo/ Vwo: Sanne Jansen

Decanen
Lina Brouwer; vmbo
Richard Iedema; havo en vwo

Topsport Talentschool
topsport@calandlyceum.nl (Tanja Nobel, Frank Hofer en Mark Zijlstra)

Communicatie, website, social media, organisatie evenementen
Marike van Wetering & Daisy Vaal

Vertrouwenspersonen
Simone Roerig, Sharda Jagroep, Auke Tros, Oumaima Riffi Acharki, Thea de Rijk, Rob Graatsma, Sanae Bouhamouch en Nadia Taimounti

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.