Eindexamen andere taal

Afgelopen schooljaar is het Calandlyceum begonnen met het aanbieden van eindexamenprogramma's Arabisch en Turks. De organisatie Taal naar Keuze verzorgt dit.

Dit schooljaar doen al zo’n 30 leerlingen mee met het programma. Naast eindexamen Arabisch en Turks, zijn er nu ook programma’s voor Chinees en Russisch.

De programma’s zijn er voor leerlingen die de taal al goed beheersen.

De aanmelding voor dit examenjaar is gesloten, maar leerlingen die volgend schooljaar eindexamen doen, kunnen in januari van start gaan. Daar horen zij voor de kerstvakantie meer over.

De lessen vinden elke week plaats, in de tweede helft van de middag. Er wordt ook gewerkt met een elo (elektronische leeromgeving), het TnK Portal, waarin de leerlingen wekelijks het huiswerk vinden en hun opdrachten kunnen uploaden.

De leerlingen volgen het schoolvak als ‘extra vak’, dat op het diploma komt en meetelt bij het eindgemiddelde. Soms kan de taal een ander vak vervangen. Dat hangt van het schoolprofiel af van de leerling. De teamleiders en mentoren bespreken dit met de leerlingen.

Doet uw kind mee met het programma, vraag hem/haar dan ernaar en praat samen over de inhoud van de lessen. Als ouders bent u een belangrijke bron voor uw kind! U kunt uw kind helpen bij het lezen en schrijven en bij het zoeken van informatie over de landen waarin de talen de nationale talen zijn.

Alle talen tellen mee, dat is het motto van stichting Taal naar Keuze.

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.