Ouderraad

De ouderraad: een gemeenschap voor en door ouders

De ouders in de ouderraad behartigen de belangen van ouders en willen een gemeenschap van ouders vormen rond de school en de leerlingen. De ouderraad wil de verbinding zijn tussen ouders en school en vergadert zes maal per jaar.

Als ouders willen we: 

  • zicht houden en krijgen op onze kinderen
  • bijdragen aan de positieve ontwikkeling van alle leerlingen op het Caland.
  • met andere ouders en school samenwerken omdat we onze kinderen opvoeden in spannende tijden met ontwikkeling in de wereld zoals: social media, radicalisering, pesten.
  • De school (nog) beter maken, want die is al heel goed
  • De vinger aan de pols houden omdat we ook zien dat een aantal dingen op het Caland nog beter kunnen

Adviseren  en meedenken bij het schoolbeleid
De ouderraad bestaat uit maximaal tien leden en is een afspiegeling van de schoolpopulatie en de diverse opleidingen. We vertegenwoordigen de belangen van alle ouders en denken mee met vragen van de school en zetten zelf punten op de agenda zoals het bevorderen van ouderbetrokkenheid en de gezonde school.

Uitwisseling tussen ouders en school rond de schoolloopbaan
De ouderraad stimuleert de uitwisseling tussen ouders en school rond de schoolloopbaan van het kind. Wanneer het contact met ouders goed is, kan er beter gewerkt worden aan het uitbouwen van een wederkerige relatie waarin afstemming en samenwerking plaatsvindt rond leren en bredere talentontwikkeling.

Ontmoetingen en dialoog tussen ouders
De ouderraad stimuleert ontmoetingen en dialoog tussen ouders. Ouders hebben de behoefte om ervaringen en kennis uit te wisselen met andere ouders en zo meer zicht te krijgen op de ontwikkelingen van hun kinderen op school en daarbuiten. Om dit te stimuleren organiseert de ouderraad een maal per jaar een interactieve lezing en verschillende ronde tafelgesprekken.

Bijdragen van ouders aan de opleidingen op het Caland
De ouderraad stimuleert dat ouders als deskundige/expert bijdragen aan het onderwijs en de loopbaanverkenning van de leerlingen.  Zo kunnen ouders over hun loopbaan vertellen tijdens een beroepenmarkt, actief zijn als opdrachtgever bij het technasium of een college verzorgen over hun werk tijdens de Caland College Tour.  

Ontwikkeling van cultuurhistorisch besef
De ouderraad  vindt de ontwikkeling van cultuurhistorisch besef belangrijk en wil de contacten tussen ouders en leerlingen Caland breed bevorderen. Daarom sponseren we de jaarlijkse reis naar Auschwitz. De leerlingen delen hun ervaringen met andere leerlingen en dit schooljaar ook met ouders tijdens ronde tafelgesprekken.  

Vergaderdata:
Vergaderingen van de Ouderraad zijn openbaar en dus toegankelijk voor alle ouders. Ouders krijgen daar informatie over.

Medezeggenschap
De Ouderrraad heeft geen officiële zeggenschap, maar wel invloed. Bovendien heeft zij met vier zetels een brede afvaardiging in de Medezeggenschapsraad, die het beleid van de school toetst.

Daarnaast organiseert de Ouderraad thema-avonden voor (alle) ouders. Ook sponsort de raad het jaarboek en eindexamenfoto’s voor eindexamenkandidaten. Verder houdt zij toezicht op het gebruik van het schoolgeld en doet voorstellen voor de besteding daarvan.

 

 

De ouderraad bestaat momenteel uit onderstaande ouders. Vindt u het leuk om te lezen waarom zij deel uitmaken van onze ouderraad? Lees dan verder op de pagina 'Ouderraad stelt zich voor"

M. van der Ward, voorzitter
mw L. Gezik
C. Yigit
mw. M. Hoek
mw. A. Kharmich
S. Daia
J. den Haan

Wilt u contact opnemen met de ouderraad, dan kunt u mailen met ouderraad@calandlyceum.nl.

Aanmelden ouderraad
Momenteel is er plek voor twee nieuwe leden. Wil je ook bijdragen aan de ouderraad? Mail dan naar: ouderraad@calandlyceum.nl.

© 2022 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.