Ondersteuning in vaardigheden

Vaardigheden 

Huiswerkbegleiding:

Tijdens huiswerkbegeleiding leert de leerling onder toezicht van een pedagogisch medewerker zijn huiswerk beter te plannen en maken. Vanaf leerjaar 3 wordt huiswerkbegeleiding gecombineerd met vakinhoudelijke bijles.

Aanmelden: Onderbouw: via mentor + ouders schrijven hun kind in. Bovenbouw: leerling schrijft zichzelf in

Beter Leren Programma:

Bij het Beter Leren Programma wordt de leerling geholpen meer sturing te geven aan zijn of haar eigen leerproces. Het doel is zelfstandig en effectief te kunnen leren. Als blijkt dat een leerling ook vakinhoudelijke bijles nodig heeft dan kan dat binnen dit programma worden aangeboden. De medewerkers van de Weekendacademie verzorgen dit programma. 

Aanmelden: Onderbouw: op uitnodiging teamleider + ouders schrijven hun kind in
 

Training executieve functies:

In de training executieve functies leert de leerling het schoolwerk beter te plannen en organiseren. In de bovenbouw ligt de nadruk op leervaardigheden. De training wordt verzorgd door medewerkers uit het zorgteam en de begeleider passend onderwijs.

Aanmelden: via de zorgcoördinator

 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.