Kennis ondersteuning

Kennis

Steunlessen:

Bij steunlessen wordt lesstof van vorig jaar of van voorgaande periode herhaald om beter te kunnen aansluiten bij de lesstof van dit jaar. Dit wordt voor alle leerjaren aangeboden. Voor de onderbouw (klas1 t/m 3) gebeurt dit op uitnodiging van de school, voor de bovenbouw door middel van eigen aanmelding van de leerling. Leerlingen met een leerachterstand kunnen hier gebruik van maken. De steunles wordt gegeven door eigen docenten en voor enkele vakken door externe docenten en studenten.

Aanmelden: Onderbouw: door teamleider. Bovenbouw: door leerling zelf

Bijlessen:

Bijles is een intensieve vakinhoudelijke begeleiding (individueel of in klein groepje) bij lesstof van het huidige leerjaar. De bijlessen worden verzorgd door studenten van Bijlescontact en van Weekendacademie. 

Aanmelden: Onderbouw: op uitnodiging van teamleider + ouders schrijven hun kind inschrijven in. Bovenbouw: leerling schrijft zichzelf in

 

Helping Hand:

Helping Hand is één op één begeleiding bij huiswerk door een bovenbouw leerling. Dit is voor leerlingen die veel vakgerichte ondersteuning nodig hebben uit 1e en 2e klassen. De leerling is gemotiveerd om bijles te krijgen.

Aanmelden: Op uitnodiging van de teamleider + de ouders schrijven hun kind in.

 

Dalton-banduur:

In het Dalton-banduur kiest de leerling zelf een vak waarop de extra ondersteuning wenselijk is. Het aanbod van vakken is per leerjaar verschillend. Leerlingen met achterstand kunnen het Dalton-banduur gebruiken voor extra ondersteuning. Dit wordt gegeven door docenten en studenten van Bijlescontact.

Aanmelden: Door de leerling zelf op advies van mentor.

 

Schoolexamen (SE)-training:

De SE-training is een voorbereiding op het schoolexamen in januari. De SE training is voor de voorexamenklassen en de examenklassen. Later in het jaar bieden we voor de examenklassen een voorbereiding op het Centraal Examen aan. De training wordt uitgevoerd door docenten van Lyceo. Ouders betalen een eigen bijdrage. Ouders waarvoor dit een probleem is kunnen dit aangeven bij de teamleider

Aanmelden: Leerling/ouders melden zelf aan via Lyceo-website(Havo/Vwo). Voor Vmbo T aanmelding door leerling zelf via mail.

 

 

 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.