Visie op onderwijs

Met een advies van de basisschool voor vmbo-t, havo of vwo kun je op het Calandlyceum terecht.

Wij bieden een meerjarige brugperiode met kans klassen aan.

We hebben deze brugklassen:

  • Vmbo-t/ havo
  • Havo/ vwo
  • Vwo+

Extra mogelijkheden:

  • Gymnasium (extra vakken: Grieks en Latijn mogelijk bij vwo-advies)
  • Technasium (extra vak: Onderzoek & Ontwerpen mogelijk bij havo en/of vwo advies)

Als Topsport-Talentschool hebben wij een aparte leerlijn voor jonge topsporters. Dat start in de topsportklas.

Talenten ontdekken en je breed ontwikkelen

Onze school staat bekend om de extra aandacht voor talentontwikkeling, met name op het gebied van sport en kunst & cultuur. Zaken die uitnodigen om te onderzoeken waar je allemaal toe in staat bent. Daarvoor bieden we al jaren, binnen en buiten de school, lessen en extra activiteiten aan. Niet alleen om talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen, maar ook om nieuwe dingen uit te proberen. En dat past natuurlijk helemaal in onze visie op onderwijs. Want leren is meer dan lessen volgen.

Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?

Wij geloven dat leerlingen pas goed tot leren komen als zij voelen dat zij erkend en geaccepteerd worden, erbij horen, veilig zijn. Pas dan zijn zij in staat om zich de leerstof eigen te maken en wat zij leren ook toe te passen in een nieuwe situatie.

Iedereen is anders en goed onderwijs houdt daar rekening mee. Adaptief onderwijs heet dat. Elke leerling heeft zijn eigen kwaliteiten, talenten, behoeftes en uitdagingen. We helpen leerlingen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen tot een volwassen, zelfstandig en evenwichtig persoon. Het kan even zoeken zijn -  voor de leerling, voor de leraren - en er komt soms veel bij kijken. Maar het is ook effectief: we zien al jaren dat onze leerlingen hierdoor vooruit komen.

We helpen leerlingen om hun eigen antwoorden te vinden op drie belangrijke vragen: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Levensvragen die ieder mens heeft en die wij op het Calandlyceum zien als wezenlijk onderdeel van elk leerproces.

De weg naar het diploma en toekomst leggen wij samen af, leerling én leraren. Maar we gaan vooral uit van de eigen kracht van elke leerling. Zodat leerlingen tot hun recht komen: in de relatie met anderen, in wat zij kunnen en in hun zelfstandigheid.

Wie bij ons op school zit, leert zelf doelen te bepalen, keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn schoolresultaten. En we zijn trots wanneer leerlingen initiatieven nemen en eigen oplossingen bedenken. Natuurlijk mag je ook fouten maken, hoe kun je anders ontdekken hoe iets werkt of hoe een keuze uitpakt? Zo leer je samenhang en het nut inzien van wat je op school leert.

Je krijgt bij ons op school de ruimte om te ontdekken wat je kunt bereiken, in een omgeving waarin duidelijkheid en structuur voor houvast zorgen.

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.