Lokaal 334

Op de derde verdieping vind je lokaal 334. Een plek waar je van ons zoveel mogelijk begeleiding op maat krijgt.

De begeleiding die je krijgt in lokaal 334 is fijn als je een steuntje in de rug nodig hebt, zodat het op school goed blijft gaan. Bijvoorbeeld omdat:

  • je het moeilijk vindt om te plannen en organiseren
  • je faalangst hebt
  • de school erg druk voor je is
  • je dyslexie of dyscalculie hebt
  • je hoogbegaafd bent
  • je niet lekker in je vel zit

Hoe vaak je hulp nodig hebt, en wat voor hulp precies, dat bespreken we samen met jou, je ouders, je mentor en de zorgcoördinator.

 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.