Daltononderwijs

Het Calandlyceum is sinds begin 2020 officieel een daltonschool. En dat was niet zo’n grote stap, want er zat al veel van daltononderwijs in onze school en het past prima bij de vragen Wie ben ik?, Wat wil ik? en Wat kan ik?, die het Calandlyceum zo vertrouwd zijn.

Wij willen leerlingen aan een mooi diploma helpen en zo goed mogelijk klaarstomen voor de maatschappij. En de drie uitgangspunten van daltononderwijs helpen ons daarbij:

  • Zelfstandigheid De leraar is ook coach en helpt de leerling om zelfstandig te denken en te werken, bijvoorbeeld ook bij het plannen.
  • Vrijheid in gebondenheid Leerlingen krijgen veel vrijheid, maar die vrijheid betekent ook: verantwoordelijkheid nemen. Je kunt dus niet doen en laten wat je wilt, je moet kunnen uitleggen waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt.
  • Samenwerking Leerlingen werken veel samen, in tweetallen of in een groepje. Door samenwerken leer je van elkaar, ook als dat niet altijd even makkelijk gaat. Nadenken over hoe je zelf werkt en hoe anderen werken (reflecteren) wordt de normaalste zaak van de wereld.

In het schooljaar 2017-2018 zijn we begonnen met Daltononderwijs voor de brugklassen. Inmiddels is het uitgerold in de rest van de school. De Nederlandse Dalton Vereniging heeft ons begin 2020 een licentie verstrekt voor 4 jaar en was zeer enthousiast over hoe wij het hebben georganiseerd.

Bekijk ook veelgestelde vragen over daltononderwijs en www.dalton.nl.

© 2022 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.