Opleidingsschool

Het Calandlyceum is onderdeel van NOA (Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam). Vanuit het samenwerkingsverband met de diverse opleidingsinstituten heeft het Calandlyceum veel ervaring met de begeleiding van studenten van de lerarenopleidingen.

Ook kent het Calandlyceum al jaren een begeleidingssysteem dat nieuwe docenten versneld invoert in de schoolspecifieke organisatie en cultuur; door middel van coaching, workshops en intervisiebijeenkomsten wordt ondersteuning geboden op gebied van klassenmanagement, pedagogiek en didactiek.

Onze missie,"Ontdek wat jij kunt bereiken", geldt zowel voor leerlingen als voor studenten. De mogelijkheden daartoe worden geboden door het zeer brede palet aan onderwijssoorten, specialismen, activiteiten en ICT-middelen op deze school van ruim 1600 leerlingen. Het credo ‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’ kenmerkt ons streven naar nog meer impact op het leren van jonge mensen. Studenten worden uitgenodigd om daar hun steentje aan bij te dragen, passend bij hun eigen ontwikkeling tot leraar. De stagiair(e) wordt daarbij met name door de werkbegeleider (de vakdocent) begeleid. Daarnaast zijn er o.a. schoolgroepbijeenkomsten (themabijeenkomsten en casuïstiek) o.l.v. de schoolopleider, waarin de stof van de opleiding een vertaalslag krijgt naar de praktijk.

Geïnteresseerde studenten (docenten in opleiding) van de UvA, VU, HvA, HU, Inholland, ALO Breitner kunnen voor meer informatie over stageplaatsen kijken op de website van NOA en zich daar aanmelden.

Onderwijsassistenten kunnen voor een stageverzoek mailen aan Lina Brouwer
Pedagogiestudenten kunnen mailen aan Rob Graatsma

 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.