Cognitief getalenteerd

Leerlingen die cognitief getalenteerd zijn komen op het Caland Lyceum zoveel mogelijk bij elkaar in een klas, zodat zij kunnen omgaan en samenwerken met leerlingen met een vergelijkbare denkwijze. Vaak zijn dit leerlingen bij wie uit een IQ-test is gebleken dat zij hoogbegaafd zijn, maar op het Caland Lyceum kunnen leerlingen ook zonder deze test in aanmerking komen voor de extra ondersteuning.

We prikkelen en ondersteunen deze leerlingen extra op het gebied van motivatie, creativiteit en intelligentie. Zeker zo belangrijk is dat we hen ondersteunen bij de sociale ontwikkeling, want aansluiting vinden bij anderen en ontdekken wat gelukkig maakt, is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Daartoe onderzoekt de mentor, met steun van de talentbegeleiders, de ondersteuningsbehoefte van leerlingen en komt daarvoor samen met de leerling en ouders tot een plan. Als school onderhouden we goed contact met leerling en ouders, zodat we dezelfde doelen nastreven en kunnen samenwerken.

Voor deze leerlingen is er onder meer:

  • groepsgerichte en individuele ondersteuning en training
  • maatwerk waar nodig
  • mogelijkheid extra vakken te volgen, zoals de module programmeren en robotica
  • Caland College Tour

 

Extra colleges met Caland College Tour

Ongeveer één keer per acht weken organiseren we de Caland College Tour. De leerlingen krijgen dan college van mensen die ergens veel verstand van hebben en daar enthousiast over kunnen vertellen. Zoals kinderchirurgie, kunstmatige intelligentie, defensie en luchtverkeersleiding. Een leerling kan zich ervoor opgeven als een onderwerp hem of haar aanspreekt. Zo willen wij leerlingen inspireren en prikkelen om over onderwerpen na te denken die niet direct in het vakkenpakket aan de orde komen.

 

Begeleiding cognitief getalenteerde leerlingen

Vooral ons Technasium trekt al jaren veel cognitief getalenteerde leerlingen aan. Samen met ouders en leerlingen hebben we gewerkt aan passende begeleiding voor deze leerlingen. Daardoor hebben wij op dit gebied inmiddels veel te bieden en blijven we leren.

We hebben ook twee talentbegeleiders die:

  • de mentoren ondersteunen bij het aanpassen van lesprogramma’s aan de behoefte van de leerlingen;
  • de leerlingen extra begeleiding op maat geven om tot leren te komen (bijvoorbeeld[LN(1]  door het onderwijsprogramma aan te passen of studievaardigheden te trainen). Zowel individueel als in groepsverband (Lokaal 334);
  • docenten adviseren en trainen in het signaleren van de ondersteuningsbehoefte van een leerling;
  • aan docenten en directie advies geven bij onderwijsontwikkelingen.

 Voor meer informatie over de begeleiding van cognitief getalenteerde leerlingen, neem gerust contact met ons op en vraag naar onze Zorgcoördinator VWO of Trajectcoördinator Lokaal 334.

 

 

© 2020 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.