Elke leerling het juiste steuntje in de rug

Mentor

Op het Calandlyceum krijgt elke leerling een mentor. Jouw mentor is voor jou en je ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt op school. Hij of zij bewaakt een goede sfeer in de klas en houdt in de gaten hoe het met jou en je resultaten gaat. Als het niet goed met je gaat of je resultaten onvoldoende zijn zoekt je mentor met je naar een oplossing. Ook begeleidt je mentor je wanneer je moet gaan kiezen voor sectoren en profielen (je vakkenpakket) en bij je studiekeuze.

 

Decaan en zorgcoördinator

Elke afdeling (Vmbo-T, Havo en Vwo) heeft een decaan en een zorgcoördinator. Zij zijn er voor jou en de andere leerlingen. Ze helpen bij vragen over studie- en loopbaankeuze en zorgen dat je de juiste hulp en zorg krijgt als dat nodig of gewenst is.

 

Docententeam

Er zijn drie docententeams, eentje voor elke afdeling. De docenten in deze teams zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs in hun afdeling en komen regelmatig bij elkaar om te bespreken hoe het met de leerlingen gaat. Zij begeleiden de klassen en alle docenten in hun bouw, met als doel dat iedereen goed kan samenwerken en van elkaar kan leren.

 

Gratis huiswerkklas

Als je het prettig vindt om – onder begeleiding – in een rustige omgeving je huiswerk te maken, kun je vier dagen per week in lokaal 405 terecht voor de (gratis) huiswerkklas. Je kunt daar zelf voor kiezen, maar het kan ook zijn dat je leraar, mentor of ouders de huiswerkklas een goed idee vinden.

 

Klik op onderstaande pagina voor de PDF met alle informatie of kijk in het zijmenu voor de overige zorgpagina's


 

© 2019 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Swerk online | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.