Kunst- en cultuur banden

Kunst

Borrel je van de ideeën? Ben je graag creatief bezig? Tijdens de kunstbanden (Dalton) krijg je, naast de gewone vakken, extra uren kunst: tekenen, handvaardighei en drama. Daarnaast krijg je workshops in fotografie, dans, muziek en nieuwe media. De kunstbanden op het Calandlyceum zijn er in het 1e en 2e jaar voor alle niveaus. Wil je even verder lezen wat dat in houd? Dan kan je deze mooie welkomstbrief van onze docenten lezen.

Wat doe je tijdens de kunstbanden?

Je komt in aanraking met verschillende onderdelen van kunst en cultuur. Zowel op school, door de lessen en workshops, als buiten school door middel van extra uitjes. Het programma is elk jaar net even anders: in het eerste jaar leer je bijvoorbeeld bij beeldend met verschillende materialen werken en bij drama werk je toe naar een open les. Voor deze open les leer je wat er nodig is om een echte rol op te bouwen en te spelen. In het tweede jaar vindt er verdieping plaats en werk je toe naar een echte presentatie en expositie.

Activiteiten

Elk jaar zijn er zo'n 8 culturele activiteiten met de klas. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan het fotografiemuseum FOAM, het Rijksmuseum, Art Zuid, een voorstelling bekijken in Jeugdtheater de Krakeling en een uitstapje naar het Muziekgebouw aan ‘t IJ. Aan deze activiteiten zijn workshops verbonden, zodat je niet alleen dingen ziet, maar ook zelf kan proberen. Net zoals bij de sportklas en technasium, betaal je bij de kunstklas een eigen bijdrage.

Schooltoneel

Sinds dit jaar is er op het Calandlyceum ook weer ruimte voor Schooltoneel. Dit betekent: met een groep gemotiveerde leerlingen één middag in de week na school tijd bij elkaar komen, toneel spelen, improviseren, plezier hebben en scènes maken. Uiteindelijk maak je een presentatie die je in maart laat zien aan familie en vrienden. Momenteel zijn er leerlingen van 1T tot 4V mét en zonder toneelervaring. Een bijzonder leuk cluppie dus.

© 2022 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.