CultuurProfielSchool

Overal in de school kom je kunst en cultuur tegen. In de vorm van eindexamenexposities, kunstwerken, dans- en muziekvoorstellingen en fotoreportages bijvoorbeeld. Daaraan zie je concreet wat we doen in expressievakken, de kunst- en cultuurklassen en tijdens culturele evenementen. Als een van de CultuurProfielScholen in Amsterdam laten we onze leerlingen zo bouwen aan hun identiteit. Ons kunst- en cultuuronderwijs laat hen ontdekken wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij willen. Dat hoort dan weer bij ónze identiteit.

  • Kunst- en cultuurbanden Je kunt kiezen voor speciale kunstbanden in de eerste twee leerjaren. Door de extra lessen een culturele activiteiten kom je veel in aanraking met kunst & cultuur. In deze klas krijg je meer beeldende vorming, drama en nieuwe media. Verder kun je je creatieve energie kwijt in workshops dans en muziek.
  • Culturele Kunstzinnige Vorming & expressievakken Elke leerling krijgt in de leerlaren 1 en 2 de vakken tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Wie dat wil, kan in tekenen, handvaardigheid en drama later zelfs examen doen (op alle niveaus). Bovenbouwleerlingen krijgen ook Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) aangeboden. Zij maken kennis met diverse kunstuitingen door er zelf mee aan de slag te gaan en voorstellingen/tentoonstellingen van professionele kunstenaars te bekijken.
  • Culturele projecten & activiteiten Overal in de school kom je vormen van kunst & cultuur tegen. En in elke PAL week (activiteitenweek) valt er voor iedere klas weliets cultureels of kunstzinnigs te beleven. De ene keer komt een danser of dichter langs in het klaslokaal. Een andere keer bezoek je een voorstelling in theater de Meervaart of luister je naar muziek in het Muziekgebouw aan 't IJ. .
  • Theater  Op het Calandlyceum hebben wij op de vrijdagmiddag het Schooltoneel. Dit betekent: met een groep gemotiveerde leerlingen één middag in de week na school tijd bij elkaar komen, toneel spelen, improviseren, plezier hebben en scènes maken. Uiteindelijk maak je een optreden die je laat zien aan familie en vrienden. Vanaf juni gaan we weer aan de slag om nieuwe ideeën te verzamelen voor de voorstelling van volgend jaar. We hebben een hele leuke groep die open staat voor nieuwe spelers dus als je graag een keer een kijkje wil nemen meld je zeker aan via sroerig@calandlyceum.nl.
  • Muziek We hebben een speciaal muzieklokaal. Tijdens muziekles kan je kennis maken met verschillende muziekinstrumenten. 

Waarom zoveel aandacht voor kunst en cultuur op het Calandlyceum?

Bezig zijn met kunst en cultuur versterkt de relatie tussen leerlingen onderling, met onze leraren en medewerkers en met de omgeving (buren, organisaties, instellingen in de buurt). Je leert door de ogen van een ander kijken, het perspectief van de ander kennen, met elkaar omgaan en elkaar beter begrijpen. Dat helpt leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, expressieve, kritische denkers. In onze visie zijn kunst en cultuur dan ook onmisbaar voor een succesvolle schoolcarrière.

© 2022 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.