Auschwitz

Elk jaar brengen we met leerlingen uit verschillende klassen en niveau's een bezoek aan het voormalig concentratie- en vernietingskamp Auschwitz-Birkenau in Polen. Het idee achter de reis is dat het thema ‘onverdraagzaamheid’ nog steeds actueel is, ook al is de Tweede Wereldoorlog lang geleden. Na de reis maken de leerlingen presentaties voor de rest van de school. Ieder najaar krijgen alle leerlingen bericht dat de inschrijving voor de reis weer mogelijk is. De reis wordt gedeeltelijk financieel mogelijk gemaakt door de school en de Ouderraad, daarnaast wordt een hele kleine vrijwillige eigen bijdrage gevraagd aan de leerlingen. Leerlingen die graag mee willen schrijven een motivatie en leveren deze in bij de begeleiding.

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.