Ronde tafel bijeenkomsten ouderraad over huiswerk & eindexamen


Ronde tafel bijeenkomsten ouderraad over huiswerk & eindexamen

15/04/2019

Op 8 april vonden op het Calandlyceum een tweetal Ronde Tafel bijeenkomsten plaats:

Een Ronde Tafel over optimale voorbereiding voor het eindexamen voor eindexamen kandidaten en hun ouders en een Ronde Tafel (RT) over plannen en huiswerk voor ouders van leerlingen van de 1e en 2e klas. De opkomst voor beide avonden was goed, evenals de gesprekken en de resultaten.

Na een inleiding voor beide groepen, kregen de eindexamenkandidaten en hun ouders de eindexamen ervaring van Nesrine Madidi, gevolgd door een uitleg over de hulp die Slaag Altijd kan bieden. Slaag Altijd hield ook een inleiding voor de RT over plannen en huiswerk.

In de gesprekken die volgden, werden ervaringen en tips en tops besproken, waarna die van elke tafel werden gedeeld met de groep.

Het is de bedoeling dat de resultaten van de gesprekken met alle deelnemers worden gedeeld.

Voor de eindexamenleerlingen zijn dit de tips & tops, samengebracht in één document vanuit alle ingebrachte suggesies.

© 2021 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.