Overdracht interim-directie Calandlyceum


Overdracht interim-directie Calandlyceum

11/01/2023

In dit nieuwe jaar neemt David Asser als interim-directeur van het Calandlyceum het stokje over van Marie-Antoinette van Steijn. Onder leiding van Marie-Antoinette van Steijn heeft de school zich de afgelopen maanden beziggehouden met het realiseren en implementeren van het nieuwe kwaliteitszorgstelsel.

Samen met directie, teamleiding en docenten is een belangrijke verbeterslag gerealiseerd van dit stelsel met veel aandacht voor het strak monitoren van de onderwijsresultaten van de leerlingen en de sociale veiligheid. De Onderwijsinspectie heeft hierbij constructief en kritisch meegekeken en heeft na een bezoek aan het Calandlyceum geconstateerd dat dit nieuwe kwaliteitszorgstelsel goed functioneert.

Afzwaaiend interim directeur Marie-Antoinette van Steijn is dan ook trots: “We hebben de afgelopen maanden heel hard gewerkt aan dit resultaat en het is ontzettend fijn dat de Inspectie dit ook ziet en ervaart.”  

David Asser gaat met zijn expertise dit jaar aan de slag met het implementeren en bestendigen van het systeem. De onderwijsresultaten van alle leerlingen zijn goed in beeld en worden door het onderwijs- en zorgteam optimaal begeleidt. Kortom er zijn hele belangrijke stappen gezet om leerlingen een goede kwaliteit van onderwijs én zorg te bieden binnen een veilige en stimulerende schoolomgeving.

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.