Onderwijsstaking 6 november


Onderwijsstaking 6 november

04/11/2019

Enkele grote vakbonden in het onderwijs hebben een landelijke actie aangekondigd voor meer investeringen in het onderwijs. Als onderdeel van die actie roepen zij medewerkers van het primair en voortgezet onderwijs op om op woensdag 6 november aanstaande te staken. Ook een deel van de medewerkers van het Calandlyceum legt die dag het werk neer om de eisen kracht bij te zetten.

Doelen van de actie
De actievoerende bonden wijzen er op dat er serieuze bedreigingen zijn voor de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Dat komt door de hoge werkdruk, achterblijvende salarissen, kortingen op de financiering en de personeelstekorten. Te weinig studenten melden zich op de lerarenopleidingen en veel startende leraren stappen over naar een andere sector. Er is een oplopend tekort aan leraren. Een baan in het onderwijs wordt niet aantrekkelijk genoeg gevonden om voldoende mensen voor de klas te krijgen. Daarbij spelen verschillende zaken een rol. De bonden wijzen op de salarissen in het onderwijs, die ten opzichte van andere sectoren sterk zijn achtergebleven. Zij wijzen ook op de hoge werkdruk. De bonden vragen een substantiële en structurele investering van de overheid in het onderwijs.

De school blijft open
Veel medewerkers ondersteunen de doelen van de actie maar niet elke medewerker kiest ervoor om te staken.
Wij hebben geïnventariseerd welke medewerkers zullen staken en wat de gevolgen zijn voor de lesroosters van de leerlingen. Dat kan verschillen per afdeling en per klas. Er blijven voldoende medewerkers in de school aanwezig, om de school op 6 november aanstaande open te houden. Natuurlijk zullen er lessen uitvallen als gevolg van de staking maar de lessen die door kunnen gaan, gaan gewoon door. Uiteraard zullen onze roostermakers, waar mogelijk, lessen verschuiven om grote hoeveelheden tussenuren te voorkomen. Het rooster voor woensdag zal dinsdag aan het eind van de middag gepubliceerd worden in SOM.

Wij hopen u met dit bericht voldoende duidelijkheid gegeven te hebben.
Met vriendelijke groeten, namens de afdelingsleiding

Wendelien Hoedemaker

Directeur Calandlyceum
 

 

 

© 2020 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Swerk online | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.