Maggie Doyne op bezoek bij het Calandlyceum


Maggie Doyne op bezoek bij het Calandlyceum

24/02/2020

Vrijdag 15 februari bracht Maggie Doyne (CNN Hero of the Year 2015) een bezoek aan het Calandlyceum. Uitgenodigd door Technasium leerling Jasper de Jong, die in Nepal bij Maggie op bezoek was geweest, hield zij een inspirerend verhaal over haar weeshuis én 'haar'  Kopila Valley School in Nepal. Geïnteresseerd als zij is in onderwijs bracht ze een bezoek aan het Technasium en liet zich informeren over het onderwijsconcept. Jasper en zijn klasgenoten wilden haar dat maar al te graag allemaal vertellen!

Ben je benieuwd naar het verhaal van Maggie of wil je na het lezen hiervan een bijdrage leveren? Kijk dan op de website van BlinkNow.... 

Het verhaal van Maggie Doyne en haar stichting BlinkNow

Voor haar programma ‘Floortje Naar het Einde Van De Wereld’ bezocht Floortje Dessing in de afgelopen zes jaar de meest bijzondere plekken ter wereld en ontmoette zij inspirerende mensen die hun droom achterna zijn gegaan. Zo ook de Amerikaanse Maggie Doyne, oprichtster van de BlinkNow Foundation, een bijzondere jonge vrouw die erin is geslaagd écht verschil te maken in het leven van tientallen kinderen in Nepal door hen toegang te bieden tot onderwijs en een veilige leefomgeving. Floortje maakte een bijzondere uitzending over Maggie en haar kinderen in Nepal (klik hier voor de eerste uitzending) en ging vijf jaar later terug voor een tweede bezoek. Deze bijzondere uitzending was donderdagavond 20 februari te zien bij BNNVARA.  

Het verhaal van BlinkNow begint 15 jaar geleden op een drooggevallen rivierbedding aan de voet van de Himalaya, waar de net afgestudeerde 18-jarige Amerikaanse Maggie Doyne in Nepal Hima ontmoet. Een meisje van nog maar zes jaar, dat eigenlijk op school zou moeten zitten, maar elke dag hard werkt om haar familie te helpen. Dit doet ze door stenen uit de rivier in stukken te breken en voor een paar dollar aan toeristen te verkopen. Maggie is geschokt en besluit het meisje te helpen, in de hoop een verschil, hoe klein ook, te kunnen maken. Ze zorgt ervoor dat het meisje naar school kan - door haar schoolgeld, uniform en leerboeken te betalen. Maar hier laat Maggie het niet bij: ze besluit ook andere kinderen te helpen. Gaandeweg ontdekt zij dat deze kansarme kinderen niet alleen geholpen zijn met financiële hulp, maar vooral op zoek zijn naar een veilige plek waar zij echt thuis kunnen zijn.

In de twee jaar die volgen, slaagt Maggie er met hulp van de lokale gemeenschap in deze droom te verwezenlijken. Ze gebruikt al haar spaargeld, 5.000 dollar, om land aan te kopen in het district Surkhet in Nepal. Samen met Top Bahadur Malla, met wie Maggie de BlinkNow Foundation opricht, legt de lokale gemeenschap letterlijk het fundament voor een weeshuis in Surkhet in Nepal. Maggie krijgt ook veel steun uit haar thuisstaat in New Jersey. In 2008 opent het weeshuis Kopila Valley Children’s Home  haar deuren, dat inmiddels een thuis biedt aan meer dan vijftig kinderen. In 2010 wordt een andere droom werkelijkheid en richt Maggie de Kopila Valley School op. Deze basisschool biedt onderwijs aan 350 kinderen uit Surkhet en omgeving. In 2019 verwezenlijkt Maggie opnieuw een droom: ze opent één van de meest duurzame scholen ter wereld, mede dankzij de grote hoeveelheid donaties uit Nederland naar aanleiding van het programma ‘Floortje Naar het Einde Van De Wereld’.

In Kopila werkt Maggie zowel in het weeshuis als op de scholen nauw samen met mensen die allemaal afkomstig zijn uit de lokale gemeenschap. Samen zorgen zij er voor dat elk kind goed onderwijs kan volgen, toegang heeft tot gezondheidszorg en elke dag een voedzame maaltijd krijgt. Voor veel kinderen geldt dat zij de eerste generatie uit hun familie zijn die naar school gaan. Dat geeft hen uitzicht op een betere toekomst waarin zij als zelfbewuste, goed opgeleide burgers zelf vorm kunnen geven aan hun leven. Naast het weeshuis en de scholen hebben Maggie en haar team in Kopila een kliniek en een vrouwencentrum geopend. Deze vrouwen runnen een kleine winkel waar lokale handgemaakte producten worden verkocht. De voorzieningen in de gemeenschap worden verder uitgebreid met een nieuw programma voor microfinanciering, dat vrouwen in staat moet stellen hun eigen bedrijfje te starten. Dit zorgt voor inkomen voor deze vrouwen, waardoor hun kinderen op school kunnen blijven en niet gedwongen worden mee te werken voor het gezinsinkomen.

De missie van Maggie en BlinkNow

"De BlinkNow Foundation is opgericht vanuit de overtuiging dat elk kind recht heeft op een veilig thuis, goed onderwijs en een liefdevolle omgeving. Wij geloven dat als kinderen de zorg krijgen die zij nodig hebben, zij opgroeien tot weerbare mensen die in staat zijn het hoofd te bieden aan alle uitdagingen die hun leven beïnvloeden, zoals armoede, honger en geweld. Elke dag opnieuw zetten we ons in om ervoor te zorgen dat de kinderen alles krijgen wat ze nodig hebben om een goed leven op te bouwen. Zodat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan hun gemeenschap, land en de wereld. We geloven dat onze school als model kan dienen voor kwaliteitsonderwijs in andere delen van Nepal. We streven ernaar onze kinderen te ondersteunen met een beurs als zij een vervolgstudie willen volgen en hen vertrouwd te maken met de vaardigheden die nodig zijn om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. We zetten ons daarnaast in om de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen te vergroten. Dit doen we door jonge vrouwen te ondersteunen, zodat zij later op eigen benen kunnen staan. Zo helpen we hen een beurs te krijgen om te kunnen studeren en leren we hen live skills die hen weerbaarder maken. Hierbij gaat het niet alleen om basisvaardigheden als koken, naaien en tuinieren, maar ook om werken met de computer en kwaliteiten die nodig zijn om een eigen bedrijfje te starten. Dit is zowel goed voor onze school - dat hiermee over lokaal geteelde producten en lokaal gemaakte uniformen beschikt - maar óók voor de gemeenschap waaruit de meisjes afkomstig zijn."

De doelstellingen

 • Een liefdevolle en veilige omgeving waar onze kinderen kunnen opgroeien
 • Toegang tot goed onderwijs, zodat kinderen leren lezen en schrijven
 • Armoedebestrijding
 • Het stimuleren van sociale rechtvaardigheid
 • Het versterken van de weerbaarheid van jonge vrouwen
 • Ontwikkeling van plattelandsgebieden
 • Duurzame ontwikkeling

Wat is er al bereikt?

 • Een veilig en liefdevol thuis voor meer dan 50 kinderen
 • Een school waar ruim 350 scholieren toegang hebben tot goed onderwijs
 • Een programma dat kinderen na hun tijd op school voorbereid op een kansrijke toekomst
 • Een ‘safe house’ voor onze 10 meest kwetsbare vrouwelijke scholieren
 • Een community center waar de vrouwen van Surkhet elkaar kunnen ontmoeten en kunnen leren
 • In 2019 openden we een nieuwe campus die volledig is opgetrokken uit natuurlijke en lokale materialen. Het is één van de meest duurzame en groene scholen ter wereld

© 2021 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.