Kwetsende opmerking docent leidt tot onrust


Kwetsende opmerking docent leidt tot onrust

21/03/2021

In deze moeilijke periode met corona geven we ook op het Calandlyceum online les. Vorige week heeft zich tijdens het online les geven een incident voorgedaan. Een docent heeft na afloop van een digitale les -terwijl zijn microfoon nog aan stond- een uitspraak gedaan die niet toelaatbaar is en niet past bij hoe het Calandlyceum in de samenleving staat.

Het Candlyceum is als school een samenleving in het klein. We begrijpen heel goed dat de uitspraken van deze docent in eerste instantie door de leerlingen, maar ook door de ouders en docenten, als kwetsend wordt ervaren. We vinden deze uitspraak niet acceptabel en keuren het af. We zijn het incident nader aan het onderzoeken en zullen passende maatregelen nemen. De docent is, in afwachting van het onderzoek, vrijgesteld van arbeid.

Tegelijk constateren we dat er in de afgelopen jaren een verharding in de samenleving gaande is, waarbij mensen tegenover elkaar zijn komen te staan. We zien deze verharding ook in de politieke arena weerspiegeld terug. Vanuit het Calandlyceum geloven we in de kracht van de dialoog om samen te leven, om samen te werken en om samen kinderen klaar te stomen voor een vreedzame samenleving. We zullen, mede naar aanleiding van dit incident, de dialoog op school intensiveren en juist nu deze ingewikkelde en ongemakkelijke gesprekken aangaan met de leerlingen, docenten en ouders.  

© 2021 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.