Informatie over het coronavirus


Informatie over het coronavirus

07/09/2020

7 september 2020 update

Beleid voor het volgen van thuisonderwijs

De ontwikkelingen rondom de COVID-19 maatregelen volgen elkaar in rap tempo op. Hieronder staan de voorwaarden vermeld voor het volgen van lessen op afstand.

Leerlingen moeten thuis blijven – en dus op afstand les volgen – als het volgende voor hen geldt:

 • Hij/zij heeft ziekteverschijnselen (verkouden, loopneus, keelpijn, koorts, reuk- smaakverlies etc.)
 • Hij/zij wacht op de uitslag van een Coronatest bij zichzelf – richtlijn ggd volgen
 • Hij/zij is positief getest op Corona -richtlijn ggd volgen
 • Een gezinslid is positief getest op Corona (10 dagen in quarantaine = richtlijn ggd)

(Leerlingen kunnen na overleg met en toestemming van de teamleider vanaf huis onderwijs volgen als een gezinslid in hetzelfde huis duidelijk tot de risicogroep behoort).

In alle andere gevallen is gewoon de leerplicht van kracht en moeten leerlingen dus op school komen. Het is geen keuze voor de leerlingen om online les te volgen omdat ze het bijvoorbeeld nu als veiliger ervaren om niet naar school te komen.

 

21 augustus 2020 update

Het schooljaar is inmiddels van start gegaan: welkom terug! Hopelijk heeft iedereen genoten van de zomervakantie, en is in goede gezondheid.

Op 14 augustus jl. heeft iedereen een mail ontvangen over de start van het schooljaar. De mail bevat informatie over de corona maatregelen bij het Calandlyceum. De belangrijkste punten zijn:

 • je neemt een mondkapje mee naar school
 • je blijft thuis in quarantaine als
 1. je symptomen hebt of zelf ziek bent
 2. een familielid ziek is,
 3. je uit een land komt waar code oranje of rood geldt,
 4. je zo min mogelijk door het gebouw loopt.

Voor het volledige protocol klik hier.

 

3 augustus 2020 update

https://www.vo-raad.nl/nieuws/toch-geen-verzuimmelding-bij-afwezigheid-begin-schooljaar-door-thuisquarantaine

Het advies van de overheid rondom de quarantaine maatregelen in relatie tot schoolverzuim is aangepast door de VO raad. Dat wil zeggen dat de quarantaine regels voorop staan. Indien u in een code oranje of rood land op vakantie bent geweest wordt aangeraden om 2 weken in quarantaine te gaan. Mocht uw kind hierdoor niet bij de start van het schooljaar aanwezig kunnen zijn verzoeken wij u dringend contact op te nemen met de teamleiding om te kijken of er een digitale oplossing is.

 

Zomervakantie 2020 en opstart nieuwe schooljaar

Na een vreemd schooljaar gaan we genieten van een fijne zomervakantie. Wij hopen dat iedereen er van geniet.
Van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvingen wij informatie over vakanties naar "oranje" of "rode"  landen en de quarantaine die daarna verplicht is.

Wij raden iedereen aan om rekening te houden met de gevolgen van een bezoek aan risicolanden. Indien u er voor kiest om naar een dergelijk land op vakantie te gaan moet u verplicht in quarantaine. Maar quarantaine is geen reden voor schoolverzuim!

Hieronder delen eij de tekst van het Ministerie van OCW met u:
"Quarantaine na vakantie naar oranje of rode landen geen geldige reden voor schoolverzuim".
Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie dit toch doet wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook voor kinderen boven de 12 jaar. Omdat kinderen t/m 12 jaar nauwelijks een rol spelen bij coronabesmetting geldt voor hen de uitzondering dat zij wel naar school mogen en aan sportactiviteiten mogen deelnemen. Als ouders van kinderen boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun verantwoordelijkheid om 14 dagen voor het begin van de school terug te zijn. Quarantaine na een vakantie naar oranje of rode landen is geen geldige reden voor verzuim. Scholen zullen in dat geval leerplicht moeten inschakelen. Scholen zijn in deze situatie niet verplicht om leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden. Ouders die in quarantaine zitten mogen uiteraard niet op school of op het schoolplein komen. Voor docenten en ander onderwijspersoneel die naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun verantwoordelijkheid om op tijd terug zijn om de volledige quarantaine af te maken voordat de school begint. 

Over de opstart van het nieuwe schooljaar een welke maatregelen wij (moeten) gaan nemen in verband met het coronavirus informeren wij ouders en leerlingen in een email op 14 augustus 2020.

18 juni 2020

Donderdag 25 juni is de dag dat de schoolboeken weer ingeleverd moeten worden.

I.v.m. met de corona maatregelen gelden de volgende maatregelen:

 • Hou je aan de tijden van DIT ROOSTER, dus kom niet eerder dan aangegeven ( Het wordt gecontroleerd)
 • Als je alleen digitale boeken hebt is dit uiteraard niet op jouw van toepassing.
 • ER MOGEN MAAR 30 PERSONEN ( incl. het personeel van van Dijk)  TEGELIJK IN DE SCHOOLZAAL ( Dus als er iemand uitgaat mag er pas weer iemand in)
 • Je loopt via de onderbouw naar binnen en gaat er aan de andere kan weer uit. EEN ANDERE MOGELIJKHEID IS ER NIET!
 • De conciërges zullen de leerlingen begeleiden.
 • Let erop dat je een 'inleverbewijs' aan Van Dijk vraagt
 • Voor vragen kan je mailen naar info@sovop.nl

28 mei 2020, 23.00 uur

De scholen gaan 2 juni weer starten, zo ook het Calandlyceum. Alle leerlingen, ouders en medewerkers ontvingen een mail met daarin informatie over hoe we dat gaan vormgeven. In het kort staat daar het volgende in:

 •  In deze drie laatste onderwijsweken blijft het onderwijs op afstand gewoon doorgaan. Het aantal online lessen zal wel minder zijn dan eerst, omdat docenten ook op school zullen werken.
 • Het rooster in SOM is leidend. In SOM staat alleen een lokaal vermeld bij die lessen waarvoor je echt op school moet komen.
 • Iedereen komt in de periode tot de zomervakantie een aantal keer fysiek op school.
 • We breiden de opvang uit tot 100 leerlingen. Leerlingen kunnen hier onder begeleiding van stagiaires en coaches aan schoolwerk werken. Nu komen daar dagelijks 30 leerlingen.
 • Iedereen krijgt een eigen ingang toegewezen.
 • Bij alle activiteiten op school geldt ons veiligheidsprotocol (zie bijlage)
 • De schooldagen zijn kort, zodat we tussendoor kunnen luchten, niet op school hoeven eten en dus veiliger kunnen samenkomen.
 • Heb je gezondheidsklachten? Blijf thuis !
 • Als korte reminder herinneren we je aan het advies voor overgang.
 • Leerlingen worden lopend of op de fiets verwacht. 
 • Indien leerlingen verder dan 8 kilometer van school wonen, niet kunnen fietsen en niet gebracht en gehaald kunnen worden kan gebruik worden gemaakt van het OV of een leenfiets van de Gemeente Amsterdam. Meer details staan in dit protocol.
 • Leerlingen blijven in de lokalen en worden verzocht na schooltijd direct naar huis te gaan
 • Kan je niet naar school komen dan moet dat doorgegeven worden via het ouderportaal

‚Äč20 mei 2020, 21.00 uur

Na de persconferentie van 19 mei is er een update aan ouders en leerlingen gestuurd over de (gedeeltelijke) opening van het Calandlyceum op 2 juni. Voorbereidingen voor de opening zijn in volle gang om de school zo in te richten dat het voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers goed te organiseren is. In het kort:

 • We hanteren de richtlijnen van het RIVM
 • Het rooster wordt voor de pinksterdagen gemaakt en is een mix van digitaal onderwijs en onderwijs op school
 • Doel is dat leerlingen 2 x per week op school zijn
 • Leerlingen mogen niet met het OV komen dus worden op de fiets verwacht. 
 • Indien leerlingen verder dan 8 kilometer van school wonen, niet kunnen fietsen en niet gebracht en gehaald kunnen worden wordt met het vervoerbedrijf naar een alternatief gezocht
 • 28 mei ontvangen leerlingen en ouders een mail over alle praktische details. 

8 april 2020, 21.00 uur

Op 8 april is er een UPDATE verstuurd naar alle ouders van niet-examenleerlingen.

Kort samengevat staat daarin het volgende:

 • Direct na pasen maken wij de nieuwe overgangsregeling bekend
 • Vakken die vervallen in het nieuwe schooljaar, worden eerder afgerond (voor 2/3T, 3H en 3V)
 • In SOM wordt genoteerd als je afwezig bent geweest bij een verplicht onderdeel (code AV)
 • PTA’s voor 3T, 4H en 5V worden nog niet hervat
 • Wij wensen jullie fijne paasdagen

De nieuwe slaag- en zakregeling is bekend gemaakt!

Heel kort samengevat komt het op het volgende neer:

 • De 5,5 regel voor het CE vervalt
 • Er zijn voor twee vakken resultaatverbetertoetsen toegestaan.
 • Deze worden door de school gemaakt en tellen voor 50% mee
 • Zodra duidelijk is dat de leerling geslaagd is, mag dat worden bekendgemaakt.
 • Uiterste datum hiervoor is 4 juni.

Op 9 april ontvangen alle examenleerlingen van het Calandlyceum een uitgebreide mail met de planning voor de laatste maanden.

24 maart 2020 18.00 uur

Op basis van de maatregelen die minister Slob vandaag heeft aangekondigd kunnen wij u onderstaande mededelen ten aanzien van de eindexamens.

 • Het centrale examen gaat niet door
 • Het gemiddelde schoolexamencijfer wordt bepalend
 • Wij gaan de toetsweken spreiden tot 1 juni
 • Wij hebben het PTA en de planning van toetsten en herkansingen aangepast voor VMBO-T, havo en vwo. Ouders en leerlingen kunnen de nieuwe PTA's inzien op 'Mijn Caland' (zie link rechtsboven op de website; log  bij voorkeur in via een laptop en niet via mobiele devices)
 • We wachten nog op meer informatie vanuit het ministerie over de slaag- en zakregeling, en methode van beroep.
 • Ouders en leerlingen ontvangen vandaag meer informatie per mail

Of de leerlingen gaan slagen of zakken wordt bepaald door het gemiddelde SE cijfer. De PTA is aangepast. Veel zaken zijn vervallen omdat ze al eerder getoetst waren. Andere onderdelen worden vaak vervangen door thuisopdrachten of telefonische mondelingen. In onderstaand schema is de planning te zien die wij gebruiken.

Beschrijving Wanneer
Onderdelen van voor 16 maart die vervangen worden door thuisopdrachten of telefonische mondelingen Vanaf nu tot meivakantie 
Onderdelen van voor 16 maart die ingehaald of herkanst worden op school in groepjes tot 5 leerlingen Vanaf nu tot 10 april (evt. uitloop tot meivakantie)
Onderdelen van voor 16 maart die op school in groepen van groter dan 5 leerlingen worden afgenomen Volgens een toets-rooster op 13 april, 14 april en 15 april 
Onderdelen uit voorheen toetsweek 3, die worden vervangen door telefonisch mondeling of thuisopdracht Vanaf nu tot 10 april (docent bepaalt de deadline!!!)
Onderdelen uit toetsweek 3, die op school met een klassikale toets/practicum worden afgenomen Volgens een toets-rooster van 16 april t/m 22 april
Inschrijvingen voor herkansingen  11 mei
Herkansingen voor elk nog (niet afgerond) vak Volgens een toets-rooster van 18 mei t/m 29 mei

18 maart 2020 21.30 uur

Alle ouders en leerlingen van de examenklassen ontvingen een mail vooruitkijkend naar het eindexamen, zoveel mogelijk rekening houdend met de huidige situatie. In het kort :

 • Vanuit zorg voor de leerlingen wordt de komende tijd kritisch gekeken naar de planning en wijze van toetsen.
 • Inhalen en herkansen van toetsen van voor 16 maart worden vanaf nu ingepland. Docenten gaan de leerlingen benaderen om een afspraak te maken.
 • Start van CPE Kunst; deze praktische examens tekenen en handvaardigheid worden gepland en moeten op school worden gemaakt binnen de RIVM richtlijnen
 • Aanpassing van het PTA: de kamerbrief biedt ruimte om domeinen niet dubbel te toetsen waardoor toetsen uit de 3e toetsweek vervangen kunnen worden door opdrachten thuis. Ook de herkansingsregeling wordt vereenvoudigd, hiervoor wordt het besluit van de MR, directie en examencommissie afgewacht. Maandag ligt de nieuwe PTA klaar.
 • Planning tot aan de examens; als je te ziek bent om naar school te komen meld je ziek; dan weten wij welke aanpassingen er nodig zijn
 • De regering gaat soepel om met het SE dossier; als school kunnen wij per vak kijken of je alles hebt afgerond en mag meedoen aan het examen, desnoods in de tweede of derde ronde.
 • Examentraining; onafhankelijk van een besluit op 6 april zijn wij bezig met de organisatie van een lenteschool in de meivakantie én gaat er de mogelijkheid komen om in SOM, onder begeleiding van de docent, examens te oefenen.

Voor de volledige uitleg verwijzen we naar de email van de afdelingsleiding en directie

18 maart 2020, 18.15

Een suggestie van de LO docenten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liever live instructie? Hier is de workout deel 1 Calandlyceum: klik op de foto voor het filmpje!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 maart 2020 17.00 uur

In nauw overleg met directie, teamleiding en docenten is besloten om de PAL week niet door te laten gaan.

17 maart 2020 17.15 uur

Voor examenleerlingen:
Via NU.nl en via de NOS zijn berichten te lezen met uitspraken van minister Slob over het examen. Wij hebben nog geen officieel bericht ontvangen en zien ook dat de berichten die nu naar buiten komen nog niet eenduidig zijn.

De docenten zijn de afgelopen dagen druk bezig geweest met de voorbereidingen om de leerlingen online te kunnen laten werken. Morgen is onze school nog niet open voor lessen en toetsen, behalve voor de leerlingen die vandaag zijn aangemeld van ouders met cruciale beroepen. Wij zullen morgen starten met inplannen en organiseren en sturen de leerlingen in de loop van de woensdag een bericht over hoe wij het vervolg van het SE en CPE als Calandlyceum vorm zullen geven. De leerlingen kunnen in SOM zien wat ze per dag en per vak moeten doen. Morgen volgt meer informatie.  

16 maart 2020

De ouders ontvangen een mail van de teamleiding vanuit een lege school waar van alles wordt georganiseerd om het schoolwerk zo goed mogelijk te organiseren ondanks de situatie. De mail betreft:

 • Opvang op school voor leerlingen die ouders hebben met een vitaal beroep of voor leerlingen die thuis onvoldoende gelegenheid hebben om geconcentreerd te kunnen werken. En hoe ze zich hiervoor kunnen aanmelden!
 • Eindexamenleerlingen en toetswerk. Hiervoor is de landelijke afspraak dat er geen toetsen noch inhaaltoetsen mogen worden afgenomen. Voor de eindexamenleerlingen worden oefenexamens klaargezet en instructiefilmpjes.
 • Laptops; voor leerlingen die geen laptop hebben wordt een leenlaptop beschikbaar gesteld onder voorwaarden. Eindexamenleerlingen hebben hierbij voorrang.
 • Leren gaat door: via studiewijzers in SOM staat voor de komende weken per uur/per dag een instructie klaar. Ondersteund door filmpjes over overlegsessies met docenten. Alles om het leren door te laten gaan.
 • De mentoren houden contact met hun leerlingen voor vragen, motivatie en instructie.
 • Alle reizen in de PAL week zijn afgezegd

Ouders en leerlingen kunnen contact houden met school voor algemene zaken via het emailadres corona@calandlyceum.nl.

12.00 uur:

Mogelijk liggen er nog spullen in de kluis van de leerlingen, die nodig zijn om te werken. Hieronder het schema met tijden, waarop deze kunnen worden opgehaald. In verband met de gezondheidsrisico’s spreiden wij de tijden.De leerlingen kunnen hun kluisjes leeghalen volgens het volgende rooster: maandag 16 maart en dinsdag 17 maart (beide dagen gelden dezelfde tijden) 

1T1 9.30
1T2 9.45  
1TH1 10.00
1THS 10.15  
1THQ 10.30  
1H1 10.45
1HV1 11.15
1HVZ 11.30  
1VZG1 11.45
1VZ1 12.00
klas 2 12.15
klas 3 12.45
klas 4 13.15
klas 5 13.45
klas 6 14.15

15 maart 2020 18.30 uur

Zojuist is bekend geworden dat op last van de overheid de scholen gaan sluiten. Dat geldt dus ook voor onze scholen (Lumion & Calandlyceum).

Vanaf morgen verwachten wij alleen nog de leerlingen op school wiens ouder(s)/verzorger(s) in de zogenaamde cruciale beroepen werkzaam zijn. Deze leerlingen zijn vanaf 9:00 uur welkom op school.

Docenten en ondersteunende medewerkers die niet ziek zijn verwachten wij morgen om 8:30 uur op het werk om nadere afspraken te maken over het onderwijs.

Deze maatregel betekent namelijk niet dat wij nu vakantie hebben, het onderwijs moet tijd en plaats onafhankelijk doorgaan.

Ook zullen wij afspreken hoe wij onze examenleerlingen het beste kunnen bedienen. Dit kan betekenen dat wij ook hen in kleine groepen blijven ontvangen op school.

Het crisisteam van Progresso komt morgenvroeg bij elkaar om dit verder te coördineren en zal in de loop van de dag met verdere informatie en instructies komen.

Voor nu hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groeten,
Bestuur & Directie Progresso

13 maart 2020

De verspreiding van het coronavirus roept bij alle betrokkenen rondom onze scholen vragen op.

Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen waar nodig met passende maatregelen komen. Wij zullen altijd de richtlijnen van het RIVM volgen. (Deze richtlijnen worden met grote regelmaat aangepast aan actuele ontwikkelingen.)

Op basis van de meest recente ontwikkelingen is er een mail gestuurd naar alle ouders en leerlingen. Hierin is een speciaal emailadres opgenomen voor vragen. Ook is er een contactpersoon aangewezen die door ouders gebeld kan worden.
Conform het besluit van de overheid (persconferentie 12-3) blijft de school open. 

Voor nu adviseren wij aan leerlingen en medewerkers om in elk geval de geadviseerde maatregelen op te volgen conform de richtlijn van het RIVM

 • Was regelmatig je handen: doe dit met zeep en minimaal 20 seconden; vergeet de vingertoppen en de ruimte tussen de vingers niet.
 • Hoest of nies in je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.
 • Geef elkaar geen hand.

Leerlingen en medewerkers is ook geadviseerd om bij specifieke gezondheidsklachten (verkoudheid, hoesten, kortademigheid, koorts) niet naar school te komen en thuis uit te zieken totdat de symptomen zijn verdwenen. Bij verdenking wordt aangeraden om contact op te nemen met de huisarts (besmetting in de omgeving, op vakantie geweest in risicogebied).

Ouders kunnen hun kind ziekmelden volgens de normale procedure. 

Schoolreizen naar plekken met een negatief reisadvies gaan niet door. Ook schoolfeesten gaan niet door.

Ook zijn ouders op de hoogte gesteld over wat er gebeurt met schoolwerk, toetsen en schoolexamens bij ziekte en lesuitval als gevolg van het coronavirus.

 

Bestuur en directie, Calandlyceum 

© 2020 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Swerk online | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.