Informatie over het coronavirus


Informatie over het coronavirus

24/03/2020

24 maart 2020 18.00 uur

Op basis van de maatregelen die minister Slob vandaag heeft aangekondigd kunnen wij u onderstaande mededelen ten aanzien van de eindexamens.

 • Het centrale examen gaat niet door
 • Het gemiddelde schoolexamencijfer wordt bepalend
 • Wij gaan de toetsweken spreiden tot 1 juni
 • Wij hebben het PTA en de planning van toetsten en herkansingen aangepast voor VMBO-T, havo en vwo. Ouders en leerlingen kunnen de nieuwe PTA's inzien op 'Mijn Caland' (zie link rechtsboven op de website; log  bij voorkeur in via een laptop en niet via mobiele devices)
 • We wachten nog op meer informatie vanuit het ministerie over de slaag- en zakregeling, en methode van beroep.
 • Ouders en leerlingen ontvangen vandaag meer informatie per mail

Of de leerlingen gaan slagen of zakken wordt bepaald door het gemiddelde SE cijfer. De PTA is aangepast. Veel zaken zijn vervallen omdat ze al eerder getoetst waren. Andere onderdelen worden vaak vervangen door thuisopdrachten of telefonische mondelingen. In onderstaand schema is de planning te zien die wij gebruiken.

Beschrijving Wanneer
Onderdelen van voor 16 maart die vervangen worden door thuisopdrachten of telefonische mondelingen Vanaf nu tot meivakantie 
Onderdelen van voor 16 maart die ingehaald of herkanst worden op school in groepjes tot 5 leerlingen Vanaf nu tot 10 april (evt. uitloop tot meivakantie)
Onderdelen van voor 16 maart die op school in groepen van groter dan 5 leerlingen worden afgenomen Volgens een toets-rooster op 13 april, 14 april en 15 april 
Onderdelen uit voorheen toetsweek 3, die worden vervangen door telefonisch mondeling of thuisopdracht Vanaf nu tot 10 april (docent bepaalt de deadline!!!)
Onderdelen uit toetsweek 3, die op school met een klassikale toets/practicum worden afgenomen Volgens een toets-rooster van 16 april t/m 22 april
Inschrijvingen voor herkansingen  11 mei
Herkansingen voor elk nog (niet afgerond) vak Volgens een toets-rooster van 18 mei t/m 29 mei

18 maart 2020 21.30 uur

Alle ouders en leerlingen van de examenklassen ontvingen een mail vooruitkijkend naar het eindexamen, zoveel mogelijk rekening houdend met de huidige situatie. In het kort :

 • Vanuit zorg voor de leerlingen wordt de komende tijd kritisch gekeken naar de planning en wijze van toetsen.
 • Inhalen en herkansen van toetsen van voor 16 maart worden vanaf nu ingepland. Docenten gaan de leerlingen benaderen om een afspraak te maken.
 • Start van CPE Kunst; deze praktische examens tekenen en handvaardigheid worden gepland en moeten op school worden gemaakt binnen de RIVM richtlijnen
 • Aanpassing van het PTA: de kamerbrief biedt ruimte om domeinen niet dubbel te toetsen waardoor toetsen uit de 3e toetsweek vervangen kunnen worden door opdrachten thuis. Ook de herkansingsregeling wordt vereenvoudigd, hiervoor wordt het besluit van de MR, directie en examencommissie afgewacht. Maandag ligt de nieuwe PTA klaar.
 • Planning tot aan de examens; als je te ziek bent om naar school te komen meld je ziek; dan weten wij welke aanpassingen er nodig zijn
 • De regering gaat soepel om met het SE dossier; als school kunnen wij per vak kijken of je alles hebt afgerond en mag meedoen aan het examen, desnoods in de tweede of derde ronde.
 • Examentraining; onafhankelijk van een besluit op 6 april zijn wij bezig met de organisatie van een lenteschool in de meivakantie én gaat er de mogelijkheid komen om in SOM, onder begeleiding van de docent, examens te oefenen.

Voor de volledige uitleg verwijzen we naar de email van de afdelingsleiding en directie

18 maart 2020, 18.15

Een suggestie van de LO docenten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liever live instructie? Hier is de workout deel 1 Calandlyceum: klik op de foto voor het filmpje!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 maart 2020 17.00 uur

In nauw overleg met directie, teamleiding en docenten is besloten om de PAL week niet door te laten gaan.

17 maart 2020 17.15 uur

Voor examenleerlingen:
Via NU.nl en via de NOS zijn berichten te lezen met uitspraken van minister Slob over het examen. Wij hebben nog geen officieel bericht ontvangen en zien ook dat de berichten die nu naar buiten komen nog niet eenduidig zijn.

De docenten zijn de afgelopen dagen druk bezig geweest met de voorbereidingen om de leerlingen online te kunnen laten werken. Morgen is onze school nog niet open voor lessen en toetsen, behalve voor de leerlingen die vandaag zijn aangemeld van ouders met cruciale beroepen. Wij zullen morgen starten met inplannen en organiseren en sturen de leerlingen in de loop van de woensdag een bericht over hoe wij het vervolg van het SE en CPE als Calandlyceum vorm zullen geven. De leerlingen kunnen in SOM zien wat ze per dag en per vak moeten doen. Morgen volgt meer informatie.  

16 maart 2020

De ouders ontvangen een mail van de teamleiding vanuit een lege school waar van alles wordt georganiseerd om het schoolwerk zo goed mogelijk te organiseren ondanks de situatie. De mail betreft:

 • Opvang op school voor leerlingen die ouders hebben met een vitaal beroep of voor leerlingen die thuis onvoldoende gelegenheid hebben om geconcentreerd te kunnen werken. En hoe ze zich hiervoor kunnen aanmelden!
 • Eindexamenleerlingen en toetswerk. Hiervoor is de landelijke afspraak dat er geen toetsen noch inhaaltoetsen mogen worden afgenomen. Voor de eindexamenleerlingen worden oefenexamens klaargezet en instructiefilmpjes.
 • Laptops; voor leerlingen die geen laptop hebben wordt een leenlaptop beschikbaar gesteld onder voorwaarden. Eindexamenleerlingen hebben hierbij voorrang.
 • Leren gaat door: via studiewijzers in SOM staat voor de komende weken per uur/per dag een instructie klaar. Ondersteund door filmpjes over overlegsessies met docenten. Alles om het leren door te laten gaan.
 • De mentoren houden contact met hun leerlingen voor vragen, motivatie en instructie.
 • Alle reizen in de PAL week zijn afgezegd

Ouders en leerlingen kunnen contact houden met school voor algemene zaken via het emailadres corona@calandlyceum.nl.

12.00 uur:

Mogelijk liggen er nog spullen in de kluis van de leerlingen, die nodig zijn om te werken. Hieronder het schema met tijden, waarop deze kunnen worden opgehaald. In verband met de gezondheidsrisico’s spreiden wij de tijden.De leerlingen kunnen hun kluisjes leeghalen volgens het volgende rooster: maandag 16 maart en dinsdag 17 maart (beide dagen gelden dezelfde tijden) 

1T1 9.30
1T2 9.45  
1TH1 10.00
1THS 10.15  
1THQ 10.30  
1H1 10.45
1HV1 11.15
1HVZ 11.30  
1VZG1 11.45
1VZ1 12.00
klas 2 12.15
klas 3 12.45
klas 4 13.15
klas 5 13.45
klas 6 14.15

15 maart 2020 18.30 uur

Zojuist is bekend geworden dat op last van de overheid de scholen gaan sluiten. Dat geldt dus ook voor onze scholen (Lumion & Calandlyceum).

Vanaf morgen verwachten wij alleen nog de leerlingen op school wiens ouder(s)/verzorger(s) in de zogenaamde cruciale beroepen werkzaam zijn. Deze leerlingen zijn vanaf 9:00 uur welkom op school.

Docenten en ondersteunende medewerkers die niet ziek zijn verwachten wij morgen om 8:30 uur op het werk om nadere afspraken te maken over het onderwijs.

Deze maatregel betekent namelijk niet dat wij nu vakantie hebben, het onderwijs moet tijd en plaats onafhankelijk doorgaan.

Ook zullen wij afspreken hoe wij onze examenleerlingen het beste kunnen bedienen. Dit kan betekenen dat wij ook hen in kleine groepen blijven ontvangen op school.

Het crisisteam van Progresso komt morgenvroeg bij elkaar om dit verder te coördineren en zal in de loop van de dag met verdere informatie en instructies komen.

Voor nu hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groeten,
Bestuur & Directie Progresso

13 maart 2020

De verspreiding van het coronavirus roept bij alle betrokkenen rondom onze scholen vragen op.

Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen waar nodig met passende maatregelen komen. Wij zullen altijd de richtlijnen van het RIVM volgen. (Deze richtlijnen worden met grote regelmaat aangepast aan actuele ontwikkelingen.)

Op basis van de meest recente ontwikkelingen is er een mail gestuurd naar alle ouders en leerlingen. Hierin is een speciaal emailadres opgenomen voor vragen. Ook is er een contactpersoon aangewezen die door ouders gebeld kan worden.
Conform het besluit van de overheid (persconferentie 12-3) blijft de school open. 

Voor nu adviseren wij aan leerlingen en medewerkers om in elk geval de geadviseerde maatregelen op te volgen conform de richtlijn van het RIVM

 • Was regelmatig je handen: doe dit met zeep en minimaal 20 seconden; vergeet de vingertoppen en de ruimte tussen de vingers niet.
 • Hoest of nies in je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.
 • Geef elkaar geen hand.

Leerlingen en medewerkers is ook geadviseerd om bij specifieke gezondheidsklachten (verkoudheid, hoesten, kortademigheid, koorts) niet naar school te komen en thuis uit te zieken totdat de symptomen zijn verdwenen. Bij verdenking wordt aangeraden om contact op te nemen met de huisarts (besmetting in de omgeving, op vakantie geweest in risicogebied).

Ouders kunnen hun kind ziekmelden volgens de normale procedure. 

Schoolreizen naar plekken met een negatief reisadvies gaan niet door. Ook schoolfeesten gaan niet door.

Ook zijn ouders op de hoogte gesteld over wat er gebeurt met schoolwerk, toetsen en schoolexamens bij ziekte en lesuitval als gevolg van het coronavirus.

 

Bestuur en directie, Calandlyceum 

© 2020 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Swerk online | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.