Informatie over het Corona virus


Informatie over het Corona virus

09/03/2021

9 maart 2021

Het Calandlyceum is sinds 4 maart weer gedeeltelijk open voor leerlingen. De eindexamenleerlingen en de leerlingen van ouders in zorgberoepen zijn volledig op school. De overige leerlingen volgen een aangepast rooster, waarbij ze 1 of 2 dagen op school zijn en de rest van de week online onderwijs volgen.

20 Januari 2021

Gezien het feit dat de lockdown wordt verlengd tot en met 9 februari zijn alle ouders en leerlingen ervan op de hoogte gesteld dat de ingeslagen weg na de kerstvakantie nog langer gaat duren. De schoolexamens gaan door op school in kleinere groepen zodat afstand kan worden gehouden. Er is steun voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Alle aanvragen verlopen via een speciaal emailadres.

18 December 2020

Na de kerstvakantie (vanaf 4 januari) gaan alle lessen weer in de digitale omgeving door. Het rooster voor de leerlingen is aangepast en alle leerlingen zijn verplicht (zichtbaar) aanwezig tijdens de lessen via Teams. De week wordt gestart met een mentorles. De eindexamen leerlingen zijn wel aanwezig op school voor de lessen evenals leerlingen met ouders uit vitale beroepen. Uiteraard worden alle corona maatregelen gehandhaafd.

22 oktober 2020:

Mondkapjes verplicht!

Voor de vakantie gingen wij mee met het advies van het RIVM en vroegen wij de leerlingen een mondkapje te dragen. De mondkapjes worden vanaf vrijdag 23 oktober VERPLICHT!

 • Zorg dat je zelf een mondkapje bij je hebt.
 • Loop je door de gang, de klas of de kantine, dan draag je een mondkapje.
 • Hij kan alleen af als je zit.
 • Aan het eind van de les, doe je het mondkapje op, voordat je het lokaal verlaat.

Deze regel geldt voor leerlingen, medewerkers en bezoekers.
We dragen allemaal ons mondkapje om een ander te beschermen: dus jij ook!

5 oktober 2020:

​Het Calandlyceum gaat mee met het landelijke advies. Dat betekent dat leerlingen vanaf maandag 5 oktober verplicht zijn om een mondkapje te dragen als ze door de gangen lopen of in de gezamenlijke ruimtes. Als de kinderen in de klas zitten mogen de mondkapjes af. Dit laat onverlet dat de leerlingen 1,5 meter afstand dienen te houden van volwassenen. Dus hun docent, decaan of andere medewerkers van de school

18 september 2020

​Leerlingen die in quarantaine  moeten wegens gezondheidsklachten of een besmetting in de klas of privé sfeer hebben baat bij een checklist. Daarom hebben wij dit document​ gemaakt waarin een checklist staat en aanwijzingen hoe je je thuisonderwijs in deze periode makkelijk kan oppakken.  download 'm hier

19 augustus 2020

Start van het schooljaar: rekening houdend met het coronavirus zal de start van het schooljaar anders verlopen. Voor de leerlingen is een protocol opgesteld: klik hier om het te downloaden

12 maart 2020

Vandaag zijn er door de overheid en RIVM aanvullende maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het Corona virus. Wij willen als het Calandlyceum er natuurlijk alles aan doen om verspreiding van het COVID-19/Coronavirus te voorkomen. In de basis geldt dat we de richtlijnen van de overheid volgen, zoals gecommuniceerd door de RIVM en de GGD. Omdat de situatie van dag tot dag kan verschillen, overleggen de schoolbesturen regelmatig met elkaar en met de gemeente over wat te doen.

Wij kunnen u als ouder adviseren om ook regelmatig de actuele informatie te checken op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

We zitten in Amsterdam nog steeds in fase 1: het indammen van de verspreiding. Daarom wordt op het Calandlycumion de volgende maatregelen geadviseerd;

 • Was regelmatig je handen (minimaal 20 seconden en vergeet de vingertoppen en tussen de vingers niet!)
 • Hoest of nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.
 • We geven elkaar voorlopig geen hand.
 • Wij gebruiken geen mondkapjes op school (zie informatie RIVM en GGD)

Veelgestelde vragen:

Bron: https://www.onderwijsconsument.nl/corona-op-school-wat-zijn-de-regels/  en
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid

Mijn kind heeft griepverschijnselen en hoest erg. Wat nu? Iedereen kan weleens ziek worden. Is uw kind ziek? Dan meldt u dit zo snel mogelijk bij de school. Uw kind hoeft gedurende de verlofperiode niet naar school. Neem bij typische corona klachten contact op met de huisarts of raadpleeg de website van het RIVM. Mocht het zo zijn dat u op vakantie bent geweest in een risicogebied is het zeker van belang uw kind thuis te houden en telefonisch contact op te nemen met uw huisarts. Bent u niet op vakantie geweest in een risicogebied hoeft u zich geen zorgen te maken; de kans is groot dat het een gewone griep of verkoudheid is.

Bij mij in de buurt is ergens iemand besmet met het COVID-19/Coronavirus, moeten mijn kinderen dan thuisblijven? In principe niet. Een school blijft in Nederland open totdat de burgemeester of de lokale GGD beslist dat de school moet sluiten.

Ik maak mij zorgen. Mag ik mijn kind uit voorzorg thuishouden van school? Als een school niet is gesloten door de burgemeester, dan geldt de leerplicht. Je mag kinderen in principe niet uit voorzorg thuishouden. Het is wel zo dat iedere situatie weer anders is. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de GGD en huisarts een uitzondering worden gemaakt.

Leerkrachten blijven thuis met klachten en lessen vallen uit. Wat nu? Scholen zijn verplicht om een vervangende leerkracht te zoeken en eventueel kinderen op te vangen. Bestuur en directie mogen de school niet sluiten. Het sluiten van scholen is een overheidsmaatregel waar wij ons aan zullen moeten aanpassen.

Wat gebeurt er met het schoolwerk bij ziekte en lesuitval ten gevolge van het corona virus?
Als uw kind ziek is worden dezelfde stappen gevolgd als altijd. Worden er toetsen of schoolexamens gemist kan dat op een later tijdstip worden ingehaald. Voor schoolexamens geldt dat dit 22 april moet zijn afgerond. Mocht door lesuitval of ziekte voor langere tijd geen les mogelijk zijn zal het Calandlyceum zoveel mogelijk zorgen voor online lessen, lesmateriaal en begeleiden van leerlingen.

Gaan schoolreizen en schoolfeesten gewoon door? Voor schoolreizen kiezen wij ervoor om reizen naar plekken met een negatief reisadvies niet door te laten gaan of te plannen. Datzelfde geldt voor schoolfeesten.

Mijn kind gaat eindexamen doen in mei; gaat dat wel door? Hoewel het nog acht weken duurt houden we er rekening mee dat het afnemen van het centraal examen kan worden verstoord door het Coronavirus. Het is nog moeilijk in te schatten hoe groot de impact zal zijn. Het Centraal schriftelijk examen is de verantwoordelijkheid van de overheid en zodra wij informatie hebben zullen wij dat met u delen.

27 februari 2020

De verspreiding van het coronavirus roept bij alle betrokkenen rondom onze scholen vragen op.

Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen waar nodig met passende maatregelen komen. Wij zullen altijd de richtlijnen van het RIVM volgen. (Deze richtlijnen worden met grote regelmaat aangepast aan actuele ontwikkelingen.)

Het virus duikt momenteel ook in Europa op. De mensen die het betreft zijn geïsoleerd en hun contacten worden in de gaten gehouden. Zo houdt men verspreiding van de ziekte tegen. Met een dergelijke spreiding van het virus werd al rekening gehouden.

Voor nu adviseren wij aan leerlingen en medewerkers om in elk geval de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

 • · Was je handen regelmatig
 • · Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • · Gebruik papieren zakdoekjes

 

© 2021 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.