Nieuws

Regelmatig zijn er nieuwswaardige zaken die we in deze rubriek beschrijven. 
Voor evenementen, foto's en leuke nieuwtjes verwijzen wij naar onze Facebookpagina en Instagram account.

25 aug

Benoeming interim-directeur Calandlyceum

Mevrouw Marie-Antoinette van Steijn is per augustus 2022 aangesteld als interim-directeur bij het Calandlyceum. Zij volgt daarmee Wendelien Hoedemaker op die na drie jaar afscheid heeft genomen van de school. Dit meldt het bestuur van de Stichting Progresso.

Marie-Antoinette van Steijn is als interim-directeur werkzaam geweest op diverse scholen van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Noord-Brabant, en is tevens rector geweest van het Juvenaat in Bergen op Zoom.

Aandacht voor het kwaliteitszorgstelsel en sociale veiligheid

Komend schooljaar staan het borgen van het kwaliteitszorgstelsel en aandacht voor sociale veiligheid hoog op de agenda van de school. Om hierin de nodige verbeterslag te maken, heeft het bestuur geconstateerd dat het nodig is om tijdelijk externe expertise aan de schoolleiding toe te voegen.

Aandacht voor het kwaliteitszorgstelsel vraagt het heel strak monitoren van de onderwijsresultaten van de leerlingen zodat er tijdig ingegrepen kan worden als het nodig is. Daarnaast is sociale veiligheid een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen werken en leren.

Het onderwijsteam van het Calandlyceum gaat hier komend schooljaar volop mee aan de slag; zodat alle leerlingen kunnen rekenen op een goede kwaliteit van onderwijs én zorg binnen een veilige en stimulerende schoolomgeving.

LEES MEER

23 jun

Technasiumparade

De technasiumparade was een groot succes! Er was een grote opkomst van familieleden en vrienden om naar alle presentaties van de technasiumleerlingen te kijken.

LEES MEER

© 2022 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.