Schooljaar 2020-2021

Zomervakantie 2020 en opstart nieuwe schooljaar.

Na een vreemd schooljaar gaan we genieten van een fijne zomervakantie. Wij hopen dat iedereen er van geniet.
Van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvingen wij informatie over vakanties naar "oranje" of "rode"  landen en de quarantaine die daarna verplicht is.

Wij raden iedereen aan om rekening te houden met de gevolgen van een bezoek aan risicolanden. Indien u er voor kiest om naar een dergelijk land op vakantie te gaan moet u verplicht in quarantaine. Maar quarantaine is geen reden voor schoolverzuim!

Hieronder delen eij de tekst van het Ministerie van OCW met u:
"Quarantaine na vakantie naar oranje of rode landen geen geldige reden voor schoolverzuim".
Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie dit toch doet wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook voor kinderen boven de 12 jaar. Omdat kinderen t/m 12 jaar nauwelijks een rol spelen bij coronabesmetting geldt voor hen de uitzondering dat zij wel naar school mogen en aan sportactiviteiten mogen deelnemen. Als ouders van kinderen boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun verantwoordelijkheid om 14 dagen voor het begin van de school terug te zijn. Quarantaine na een vakantie naar oranje of rode landen is geen geldige reden voor verzuim. Scholen zullen in dat geval leerplicht moeten inschakelen. Scholen zijn in deze situatie niet verplicht om leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden. Ouders die in quarantaine zitten mogen uiteraard niet op school of op het schoolplein komen. Voor docenten en ander onderwijspersoneel die naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun verantwoordelijkheid om op tijd terug zijn om de volledige quarantaine af te maken voordat de school begint. 

Over de opstart van het nieuwe schooljaar een welke maatregelen wij (moeten) gaan nemen in verband met het coronavirus informeren wij ouders en leerlingen in een email op 14 augustus 2020.

Eerste schooldagen

Op woensdag 19 augustus word je ontvangen door je nieuwe mentor. Dat gebeurt vanaf 8.30 uur. Kijk op deze link waar je jouw mentor zult treffen: calandlyceum.nl/nu. Je hebt een zomerbrief gekregen met het programma van de eerste week. Uiteraard ben je daarbij aanwezig. Het gewone lesrooster start op maandag 24 augustus.

Brugklassen
Alle brugklasleerlingen zijn al op een kennismakingsmiddag geweest en hebben hun klasgenoten en mentor al leren kennen. In augustus gaan ze écht starten. Ter kennismaking krijgen ze dan een boekje over het reilen en zeilen op school. Dit boekje is digitaal terug te vinden op de documenten pagina

Ziek of afwezig melden
Indien je gedurende het schooljaar onverwacht niet (bijvoorbeeld door ziekte) of later op school komt, verzoeken wij je ouders dit vóór 8:30 uur te laten melden via het Ouderportaal.

Bestellen studieboeken
Denk eraan dat je op tijd je studieboeken hiervoor bestelt, dat kan via www.vandijk.nl Als je niet op tijd je studieboeken bestelt, start je het schooljaar met een achterstand. Je krijgt te horen wanneer je je boeken kunt ophalen op school.

Zit je in een kunstklas? Dan opletten bij het bestellen…
Als je bent bevorderd naar 2Q moet je boeken bestellen die je mentor je heeft aangegeven:

  • Overgang naar 2T of 2TH niveau ; 2THQ boeken bestellen
  • Overgang naar 2H of 2HV niveau ; 2HVQ boeken bestellen

De leerlingen in 3HQ bestellen de boeken voor 3havo.

Goede voorbereiding op de lessen

Een goede voorbereidingen op de dagelijkse lessen is van groot belang. Het is vanzelfsprekend dat je altijd je boeken en schriften bij je hebt en voor de 1e en 2e klassen ook je laptop, dat je huiswerk gemaakt is en dat je in staat bent de les op een zinvolle manier bij te wonen. Als je je boeken niet bij je hebt, kun je naar huis gestuurd worden om ze op te halen. De gemiste lestijd moet dan later worden ingehaald. We rekenen erop dat je in je eigen belang goed voorbereid naar de les komt.

Woordenboeken nieuwe spelling?
Een woordenboek is verouderd als deze is gedrukt in 2005 of eerder. Op het eindexamen mag je alleen gebruik maken van een woordenboek met de nieuwe spelling (van Prisma, Wolters en Van Dale).

Vakanties
De vakantiedata voor 2020-2021 vind je elders op deze website.
We wensen jou en je ouder(s)/verzorger(s) een fijne vakantie toe hopen je uitgerust in augustus te mogen ontvangen!


Met vriendelijke groeten,

Afdelingsleiding, Decanen en Zorgcoördinatoren

© 2021 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.