Schooljaar 2019-2020

Eerste schooldagen
Op dinsdag 27 augustus word je ontvangen door je nieuwe mentor. Dat gebeurt vanaf 14.00 uur. Kijk op deze link waar je jouw mentor zult treffen: calandlyceum.nl/nu. Je krijgt op dinsdag 27 augustus van je mentor het programma voor de woensdag, donderdag en vrijdag. Aanwezigheid is verplicht. Het gewone lesrooster start op maandag 2 september.

Brugklassen
Alle brugklasleerlingen zijn al op een kennismakingsmiddag geweest en hebben hun klasgenoten en mentor al leren kennen. In september gaan ze écht starten. Ter kennismaking krijgen ze dan een boekje over het reilen en zeilen op school. Dit boekje is digitaal terug te vinden op de documenten pagina

Ziek of afwezig melden
Indien je gedurende het schooljaar onverwacht niet (bijvoorbeeld door ziekte) of later op school komt, verzoeken wij je ouders dit vóór 8:30 uur te laten melden via het Ouderportaal.

Bestellen studieboeken
Denk eraan dat je op tijd je studieboeken hiervoor bestelt, dat kan via www.vandijk.nl Als je niet op tijd je studieboeken bestelt, start je het schooljaar met een achterstand. De boeken worden bezorgd vanaf 26 augustus.

Zit je in een kunstklas? Dan opletten bij het bestellen…
Als je bent bevorderd naar 2Q moet je boeken bestellen die je mentor je heeft aangegeven:

  • Overgang naar 2T of 2TH niveau ; 2THQ boeken bestellen
  • Overgang naar 2H of 2HV niveau ; 2HVQ boeken bestellen

De leerlingen in 3HQ bestellen de boeken voor 3havo.

Daltononderwijs
Wij zijn in 2018 in de eerste klassen gestart met Daltononderwijs. Volgend schooljaar zal in leerjaar 1, 2 en 3 Daltononderwijs plaatsvinden.

Goede voorbereiding op de lessen
Een goede voorbereidingen op de dagelijkse lessen is van groot belang. Het is vanzelfsprekend dat je altijd je boeken en schriften bij je hebt en voor de 1e en 2e klassen ook je laptop, dat je huiswerk gemaakt is en dat je in staat bent de les op een zinvolle manier bij te wonen. Als je je boeken niet bij je hebt, kun je naar huis gestuurd worden om ze op te halen. De gemiste lestijd moet dan later worden ingehaald. We rekenen erop dat je in je eigen belang goed voorbereid naar de les komt.

Woordenboeken nieuwe spelling?
Een woordenboek is verouderd als deze is gedrukt in 2005 of eerder. Op het eindexamen mag je alleen gebruik maken van een woordenboek met de nieuwe spelling (van Prisma, Wolters en Van Dale).

Vakanties
De vakantiedata voor 2019-2020 vind je elders op deze website.
We wensen jou en je ouder(s)/verzorger(s) een fijne vakantie toe hopen je uitgerust in september te mogen ontvangen!


Met vriendelijke groeten,

Afdelingsleiding, Decanen en Zorgcoördinatoren

© 2020 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Swerk online | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.