Roostertijden en vakantie 2019-2020

Rooster ophalen, kennismakingsdag en eerste lesdag

Brugklasleerlingen moeten krijgen tijdig bericht wanneer ze hun rooster kunnen halen voor het eerste schooljaar. Maar voor die tijd worden alle brugklasleerlingen op school verwacht voor een kennismakingsdag. Dan kan je alvast kennis maken met je nieuwe klasgenootjes en je mentor.

Roostertijden

1e uur: 08.30-09.15 uur
2e uur: 09.15-10.00 uur
pauze
3e uur; 10.20-11.05
4e uur: 11.05-11.50 uur
pauze
5e uur: 12.15-13.00 uur
6e uur: 13.00-13.45 uur
pauze
7e uur: 14.05-14.50 uur
8e uur: 14.50-15.35 uur
9e uur: 15.35-16.20 uur

Bij speciale gelegenheden (bijv. studiemiddag personeel) kan het lesrooster worden ingekort. Hier infomeren wij leerlingen en ouders dan tijdig over.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019/2020

  • Herfstvakantie: zaterdag 19 oktober 2019 t/m zondag 27 oktober 2019
  • Kerstvakantie: zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
  • Voorjaarsvakantie: zaterdag 15 februari 2020 t/m zondag 23 februari 2020
  • Goede vrijdag: vrijdag 10 april 2020
  • Tweede Paasdag; maandag 13 april 2020
  • Meivakantie: donderdag 23 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020
  • Hemelvaart: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
  • Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni 2020
  • Zomervakantie: zaterdag 4 juli 2020 t/m zondag 16 augustus 2020

 

© 2020 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Swerk online | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.