Roostertijden en vakantie 2017/2018

Rooster ophalen, kennismakingsdag en eerste lesdag

Brugklasleerlingen moeten krijgen tijdig bericht wanneer ze hun rooster kunnen halen voor het eerste schooljaar. Maar voor die tijd worden alle brugklasleerlingen op school verwacht voor een kennismakingsdag. Dan kan je alvast kennis maken met je nieuwe klasgenootjes en je mentor.

Roostertijden

1e uur: 08.30-09.15 uur
2e uur: 09.15-10.00 uur
pauze
3e uur; 10.20-11.05
4e uur: 11.05-11.50 uur
pauze
5e uur: 12.15-13.00 uur
6e uur: 13.00-13.45 uur
pauze
7e uur: 14.05-14.50 uur
8e uur: 14.50-15.35 uur
9e uur: 15.35-16.20 uur

Bij speciale gelegenheden (bijv. studiemiddag personeel) kan het lesrooster worden ingekort. Hier infomeren wij leerlingen en ouders dan tijdig over.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2017/2018

  • Herfstvakantie: zaterdag 21 oktober 2017 t/m zondag 29 oktober 2017
  • Kerstvakantie: zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018
  • Voorjaarsvakantie: zaterdag 24 februari 2018 t/m zondag 4 maart 2018
  • Goede Vrijdag: vrijdag 30 maart 2018
  • Tweede Paasdag: maandag 2 april 2018
  • Koningsdag: vrijdag 27 april 2018
  • Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018
  • Meivakantie: vrijdag 27 april 2018 t/m zondag 13 mei 2018 (incl. Bevrijdingsdag)
  • Tweede Pinksterdag: maandag 21 mei 2018
  • Zomervakantie: zaterdag 21 juli 2018 t/m zondag 2 september 2018

 

© 2018 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Swerk online | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.