Pestbeleid

Het Calandlyceum is erg alert op pestgedrag en treedt daar hard tegenop. Als zich een geval van pesten voordoet, kunnen betrokken leerlingen hun verhaal vertellen aan de mentor. Daarna volgt een ‘herstelgesprek’ waarbij de pestende- en gepeste leerling vertellen wat het pesten met ze heeft gedaan. Vervolgens worden afspraken gemaakt over hoe het verder moet—afspraken die ook met betrokken ouders worden gedeeld. Zo nodig volgt er een herstelgesprek met de hele klas.

We hebben een document over het pestbeleid op onze school opgesteld. Dit document vindt u op de A-Z pagina.

Meer informatie:

www.pestenislaf.nl
www.digitaalpesten.nl

© 2022 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.