Ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2018/2019 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 135 per leerling. Ouders/verzorgers ontvangen daarover ook een mail van de financiële administratie.

Het voortgezet onderwijs in Nederland, door de overheid bekostigd, is gratis. Het Calandlyceum vraagt ouders/verzorgers een ouderbijdrage voor extra activiteiten (bijvoorbeeld excursies, werkweken en bijzonder lesmateriaal). Deze kunnen we alleen bekostigen met de ouderbijdrage.

Overige extra bijdragen

Behalve ouderbijdrage vragen we ook elk schooljaar een bijdrage van ouders van:

  • Leerlingen in een sportklas, kunst- en cultuurklas en technasium: € 150.
  • Gymnasiumleerlingen, voor hun reis naar Rome in de vijfde klas. Vanaf de tweede klas kunnen zij een bedrag via school elk jaar apart zetten, zodat zij in de vijfde hun reis naar Rome kunnen betalen.
  • Topsportleerlingen met LOOT-status: € 225. Voor de extra begeleiding van onze LOOT-coördinator. Daar zit heel veel maatwerk in en het gaat om intensieve begeleiding.

Scholierenvergoeding aanvragen 
De scholierenvergoeding is een regeling van de gemeente Amsterdam voor gezinnen met een laag inkomen. Kijk hier hoe u deze vergoeding voor schoolkosten, cultuur en sportactiviteiten aanvraagt.

© 2019 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Swerk online | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.