Toegang tot Mijn Caland

Leerlingen die op het Calandlyceum komen én hun ouders, krijgen toegang tot Mijn Caland. Dat is een besloten, beveiligd gedeelte voor leerlingen, ouders en personeel.

Waarvoor gebruiken we Mijn Caland?

  • Communicatie & informatie: leraren en afdelingsleiders communiceren zaken die belangrijk zijn voor ouders, leerlingen, een hele klas of bijvoorbeeld de hele onderbouw. Er is een nieuwsrubriek en een "van A tot Z" met documenten die van belang zijn voor u en uw kind (zoals het leerlingenstatuut en het pestprotocol). Maar ook exameninformatie en de PTA's.
    U vindt u er de jaarkalender van de kinderen én toegang tot SOMtoday (voor rooster en cijfers van uw kind) en u kunt hier uw kind ziek/beter melden en verlof aanvragen. 
  • Contactgegevens; u kunt hier ook uw actuele gegevens doorgeven of bijwerken. Het is van belang voor de communicatie met u dat wij up-to-date gegevens hebben zoals uw actuele emailadres en (mobiele) telefoonnummer zodat wij u kunnen bereiken.
  • Elektronische leeromgeving: leerlingen en leraren wisselen in de elektronische leeromgeving IT’s Learning digitaal lesmateriaal en opgaven uit. Ook is mailverkeer mogelijk tussen leraar en leerling ter toelichting op lesmateriaal en/of huiswerk.
  • Office-pakket van Microsoft: leerlingen krijgen het volledige pakket, met onder meer Word, PowerPoint en Excel, OneNote en 1 terrabyte aan opslagruimte in de Cloud.

Voor een instructie over het inloggen op het portaal hebben wij voor u een korte video instructie gemaakt. De servicedesk heeft regelmatig vragen over problemen met inloggen die heel eenvoudig te voorkomen zijn. 

Voor alle informatie over Mijn Caland, aanvragen van een account, wijzigen van een paspoort of wijzigen van uw gegevens kunt u zich wenden tot de servicedesk

 

© 2021 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.