Praktische informatie voor ouders

Zodra uw kind hier op school zit kunt u de meeste belangrijke zaken terugvinden op de ouderwebsite. Op deze website vindt u ook documenten terug zoals de klachtenregeling, het verzuimprotocol en de notulen van de medezeggenschapsraad. Maar ook staat hier het laatste nieuws én de jaarkalender van de school met alle activiteiten. 

In de schoolgids van het betreffende schooljaar vindt u eigenlijk alle informatie over het Calandlyceum. 

Enkele praktische zaken die voor u van belang kunnen zijn vóór aanmelding op het Calandlyceum hebben we hier voor u op een rij gezet.

 

 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.