De ouderraad stelt zich voor

Ik ben Rachid Alla,  vader van  Sami  (4 VMBO T). September 2016 ben ik gestart als OR lid bij Calandlyceum. Ik voel me betrokken en wil  graag  een positieve bijdrage leveren aan de sfeer en de kwaliteit van de school van mijn zoon. Als OR lid kun je  meedenken  en meepraten over het beleid van de school, je krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur.

Ik ben Margreth Hoek, mijn zoon zit in de vierde van het Technasium. Ik vind het Caland een innovatieve school en wil bijdragen aan een school die ouderbetrokkenheid van ouders waardeert en stimuleert. 

Mijn naam is Michiel van der Wardt. Ik heb een zoon in 6 Technasium op het Calandlyceum en een dochter die in 2018 eindexamen heeft gedaan op het St.- Ignatiusgymnasium. Sinds september 2017 ben ik voorzitter van de Ouderraad van het Calandlyceum en ouderlid van de Centrale Medezeggenschap Raad (CMR). Mijn interesse in het onderwijs wordt gevoed door de mening dat onderwijs de pijler is van de ontwikkeling van een kind en de basis legt om de mogelijkheden en talenten die een kind heeft op latere leeftijd ten volle te kunnen benutten. Door zitting te nemen in diverse oudergeledingen hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze kinderen en daarmee aan hun en onze toekomst.

Ik ben Leyla Gezik, mijn dochter zit op 4 VWO. Door actief te zijn in de ouderraad ben ik op de hoogte van de ontwikkelingen die onze kinderen aangaan. Daar waar nodig is, wil ik graag mijn bijdrage leveren aan een positief schoolklimaat. Het Caland waardeert actieve ouders en staat open voor nieuwe ideeën.

Mijn naam is Aicha Kharmich en ik heb een dochter in 2 HAVO/VWO. Ik ben lid van de ouderraad geworden omdat ik een positieve bijdrage wil leveren aan de gang van zaken op de school van mijn dochter. Naast een goede vorm van kennisoverdracht, zorgt het Caland ook voor een prettig klimaat waarbinnen de kinderen zich veilig voelen en waarbij ook ouderbetrokkenheid een belangrijke rol speelt en gestimuleerd wordt. Als OR lid wil ik een bijdrage leveren aan deze en andere ontwikkelingen van de school.

Ik ben Roel Bakx, vader van Zoe die in de tweede klas van het technasium zit. Ik ben werkzaam als kinderchirurg in zowel het VU medisch Centrum als het AMC. De ouderraad is een wezenlijke verbinding tussen de ouders en de school. Ik vind het belangrijk dat alle ouders vertegenwoordigd worden, daarom probeer ik voor iedere ouder benaderbaar te zijn zodat ik ook zijn of haar mening goed kan vertolken.

Ik ben Joke den Haan en heb een zoon in 5 VWO technasium en een zoon in 3 VWO technasium. De middelbareschooltijd is een belangrijke tijd waarin kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Ik wil graag meedenken over hoe we op het Calandlyceum de leerlingen optimaal kunnen stimuleren en een fijne middelbareschooltijd kunnen bieden. 

Momenteel is er plek voor twee nieuwe leden. Wil je ook bijdragen aan de ouderraad? Mail dan naar: ouderraad@calandlyceum.nl

© 2022 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.