De ouderraad stelt zich voor

Onno Elzinga – vicevoorzitter (oudergeleding DMR)
Onze zoon zit in de vierde van het Technasium. Hij maakte ruim drie jaar geleden na de kennismakingsavond vol enthousiasme de keuze voor het Calandlyceum. De school krijgt extra geld (Nationaal Programma Onderwijs) om (leer- en sociale achterstanden weg te werken. Hiervoor is een omvangrijk programma opgezet waarbij de samenwerking tussen docenten, leerlingen, directie en ouders een voorwaarde voor succes is. Mijn speciale- en terugkerende aandacht gaat uit naar het structureel en blijvend verbeteren van de kennis van wiskunde (rekenkundig inzicht) en van het Nederlands (taalvaardigheid). Ik ben ervan overtuigd dat met een verbetering van deze onderdelen de resultaten van iedere leerling zullen verbeteren. De realisatie van de transformatieve school: hoe ga je om met leerlingen die opgroeien tussen botsende codes van thuis, school en straat, vraagt blijvende aandacht.

Recent is vastgesteld dat er een herstelprogramma moet worden uitgevoerd voor het stelsel van kwaliteitzorg en het verbeteren van de veiligheid. Ik help daarbij en doe dat vanuit de Medezeggenschapsraad en vanuit de Ouderraad. De groter(e) betrokkenheid van ouders bij school is een van de uitgangspunten van beleid van de stichting Progresso. Voor mij betekent dat (pro)actief meedoen.

Sherida Ormskirk
Ik ben Sherida Ormskirk, en heb een zoon in 2 VWO. Ik ben werkzaam op een Advocatenkantoor in Amsterdam, en bij de Gemeente Zaandam. Ik ben lid geworden van de ouderraad, omdat ik op een positieve manier een bijdrage zou willen leveren aan een goede schoolklimaat, een veilige omgeving en een school waar de leerlingen met plezier naartoe gaan. Graag zou ik willen meedenken op welke manier wij het kunnen organiseren, om ouders meer te betrekken bij de school. Ook is het zinvol om van deze ouders te weten waar zij tegenaan lopen, en hoe wij kunnen zorgen dat zij betrokken blijven bij de school. Ik zou willen meedenken, over hoe wij een bijdrage kunnen leveren, om de school en de leerlingen op de juiste manier te stimuleren en ook te zorgen voor een onvergetelijke middelbareschooltijd op het Calandlyceum.

Samira Lahri
Ik ben Samira Lahri. Mijn zoon zit momenteel in de 2de klas. Bij zijn start in de brugklas heb ik me aangemeld voor de ouderraad omdat ik de overtuiging heb dat ouderbetrokkenheid leidt tot een leukere schooltijd voor alle leerlingen. Ik ben zelf docente Engels in het voortgezet en ook moeder van een zoon op het Lumion en een dochter op de Ichtus Basisschool.  

Aanmelden ouderraad
Momenteel is er plek voor twee nieuwe leden. Speciaal nodigen wij ouders uit van leerlingen in het eerste leerjaar VMBO.

Wil je ook bijdragen aan de ouderraad?
Mail dan naar: ouderraad@calandlyceum.nl en wij nemen dan snel contact met je op.

 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.