Ouderraad

Een positieve bijdrage aan school door ouders

De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders in het overleg[1] met school.
Om de contacten te onderhouden tussen de ouderraad en de ouders zijn er koffieochtenden, ouderavonden, informatieavonden, contact-/thema-avonden en lezingen of trainingen. Vanzelfsprekend kan iedere ouder ook zelf contact opnemen met de ouderraad ouderraad@calandlyceum.nl. De ouderraad heeft regelmatig onderling contact en komt elke 6/8 weken bij elkaar in een vergadering, waarbij de directie van de school (deels) ook aanwezig is.

De ouderraad heeft tot taak:

 • een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en de stichting en het openbare karakter ervan mede te bevorderen;
 • de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school in al haar facetten te bevorderen;
 • te bevorderen dat ouders een educatief partnerschap met de school aangaan;
 • activiteiten te organiseren, zoals thema-avonden;
 • de belangen van de ouders te behartigen bij de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, bij de directie en bij het bevoegd gezag.

Adviseren en meedenken bij het schoolbeleid
De ouderraad bestaat uit maximaal tien leden en is een afspiegeling van de schoolpopulatie en de diverse opleidingen. De ouderraad vertegenwoordigt de belangen van alle ouders en denkt mee met vragen van de school en zet zelf punten op de agenda zoals het bevorderen van ouderbetrokkenheid en de gezonde school.

Ontmoetingen en dialoog tussen ouders
De ouderraad stimuleert ontmoetingen en gesprekken tussen ouders. Ouders hebben de behoefte om ervaringen en kennis uit te wisselen met andere ouders en zo meer zicht te krijgen op de ontwikkelingen van hun kinderen op school en daarbuiten. Om dit te stimuleren organiseert de ouderraad eenmaal per jaar een interactieve lezing en verschillende koffiebijeenkomsten.

Bijdragen van ouders aan de opleidingen op het Calandlyceum
De ouderraad stimuleert dat ouders als deskundige/expert bijdragen aan het onderwijs en de loopbaanverkenning van de leerlingen. Zo kunnen ouders over hun loopbaan vertellen tijdens een beroepenmarkt, actief zijn als opdrachtgever bij het Technasium of een college verzorgen over hun werk tijdens de Caland College Tour.

Ontwikkeling van cultuurhistorisch besef
De ouderraad vindt de ontwikkeling van cultuurhistorisch besef belangrijk en wil de contacten tussen ouders en leerlingen van het Calandlyceum breed bevorderen.

Vergaderingen
Vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en toegankelijk voor alle ouders. Je kan je vooraf aanmelden via ouderraad@calandlyceum.nl.
Alle vergaderingen vinden plaats van 18.00 uur tot 20.00 uur op het Calandlyceum. 

Op de onderstaande datums worden de vergaderingen van de ouderraad gehouden:

 • 29 november 2022
 • 17 januari 2023
 • 14 maart 2023
 • 11 april 2023
 • 23 mei 2023
 • 11 juli 2023

Medezeggenschap
De ouderraad streeft ernaar om vertegenwoordigd te zijn in de DMR (deel medezeggenschapsraad) van het Calandlyceum. Op die manier worden ideeën en meningen van ouders direct bij de Medezeggenschapraad gemeld en bekend gemaakt.

Contact
Wilt u contact opnemen met de ouderraad, dan kunt u mailen met: ouderraad@calandlyceum.nl

De ouderraad bestaat op dit moment uit onderstaande ouders. Vindt u het leuk om te lezen waarom zij gekozen hebben om lid te zijn van de ouderraad? Lees dan verder op de pagina 'Ouderraad stelt zich voor"

 • Vacature, voorzitter
 • Onno Elzinga, vicevoorzitter (oudergeleding DMR)
 • Sherida Ormskirk
 • Jaap Jan van Mierlo (oudergeleding DMR)
 • Elize Baartman
 • Samira Lahri
 • Hafida Boukamir
 • Mar el Bouazzati

Aanmelden ouderraad
Momenteel is er plek voor twee nieuwe leden. Speciaal nodigen wij ouders uit van leerlingen in het eerste leerjaar VMBO

Wil je ook bijdragen aan de ouderraad?
Mail dan naar: ouderraad@calandlyceum.nl en wij nemen dan snel contact met je op.

[1] Het is aan elke ouder om de keuze te maken om zelfstandig met iemand van school te overleggen en/of punten in te brengen bij de ouderraad. De ouderraad heeft geen directe rol bij klachten of problemen, deze worden echter wel in algemene zin besproken.

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.