Ouderraad

Een positieve bijdrage aan school door ouders

De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders in het overleg[1] met school.
Om de contacten te onderhouden tussen de ouderraad en de ouders zijn er ouderavonden, informatieavonden, contact-/thema-avonden en lezingen of trainingen. Vanzelfsprekend kan iedere ouder ook zelf contact opnemen met de ouderraad

Wat doet de ouderraad? 
De taken van de ouderraad kunnen breed worden ingevuld. De basis is:

  • Een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling en het bevorderen van het openbare karakter van de school en de stichting
  • Het organiseren van activiteiten om de belangstelling en betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen;
  • Overleg voeren met elkaar en met de directeur over verschillende thema’s binnen de school;
  • Deelnemen aan de medezeggenschapsraad als vertegenwoordiger van de ouders.

Hoeveel plek is er in de ouderraad en hoeveel tijd kost het?
In de ouderraad zitten maximaal 10 ouders die 6x per jaar bij elkaar komen voor intern overleg en overleg met de directeur. Het overleg vindt meestal plaats tussen 18:00 en 20:00 uur op het Calandlyceum. Van de leden wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op het overleg. Dit kost meestal tussen de 1 á 2 uur per overleg. Tussendoor worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld thema-avonden.

Bijdragen van ouders aan de opleidingen op het Calandlyceum
De ouderraad stimuleert dat ouders als deskundige/expert bijdragen aan het onderwijs en de loopbaanverkenning van de leerlingen. Zo kunnen ouders over hun loopbaan vertellen op school en actief zijn als opdrachtgever bij het Technasium. 

Vergaderingen
Vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en toegankelijk voor alle ouders. Je kan je vooraf aanmelden via ouderraad@calandlyceum.nl.

Medezeggenschap
De ouderraad streeft ernaar om vertegenwoordigd te zijn in de DMR (deel medezeggenschapsraad) van het Calandlyceum. Op die manier worden ideeën en meningen van ouders direct bij de Medezeggenschapraad gemeld en bekend gemaakt.

Aanmelden ouderraad

Als gevolg van het vertrek van een aantal ouders zijn er in de ouderraad vacatures. In het begin van het schooljaar 23-24 worden er verkiezingen gehouden voor nieuwe leden. Ouders worden hierover geïnformeerd.

Contact
Wilt u contact opnemen met de ouderraad, dan kunt u mailen met: ouderraad@calandlyceum.nl

Even voorstellen:

De ouderraad bestaat op dit moment uit onderstaande ouders.

  • Voorzitter, vacature;
  • Onno Elzinga, vice voorzitter en lid van de oudergeleding medezeggenschapsraad (DMR);
  • Jaap Jan van Mierlo, lid en lid van de oudergeleding medezeggenschapsraad (DMR);

[1]Het is aan elke ouder om de keuze te maken om zelfstandig met iemand van school te overleggen en/of punten in te brengen bij de ouderraad. De ouderraad heeft geen directe rol bij klachten of problemen, deze worden echter wel in algemene zin besproken.

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.