Meest recente corona regels op school

Meest recente corona regels op school

Update 26-11.

Vanavond is er een persconferentie geweest en zijn er aanvullende maatregelen worden genomen.

Gezien het stijgende aantal besmettingen hanteren wij de volgende veiligheidsmaatregelen.

  • Wij vragen alle leerlingen om een mondkapje te gebruiken in de gangen én rechts aan te houden.
  • Er is een advies om 1.5 meter afstand te houden, omdat dit nog steeds zorgt voor minder kans op verspreiding. Wij vragen leerlingen afstand te houden tot de docent.
  • Wij maken gebruik van de beslisboom om te beoordelen of een leerling/medewerker wel of niet naar school mogen komen. Deze beslisboom vindt u hier onder.
  • Wij vragen iedereen zich aan de bekende basis corona regels te houden zoals hiernaast in het schema.
  • Op school houdt iedereen zich aan de basisregels. Zoals handen wassen en laten testen bij de GGD bij klachten die lijken op corona.
  • Ziekmelden van leerlingen kan via SOMtoday. Sinds kort kunt u daarin aangeven of uw kind thuis is vanwege een positieve COVID-test. Wij vragen u dringend dit wel te doen. Zo kunnen wij het aantal besmettingen in een klas goed in de gaten houden en tijdig ouders en leerlingen in die klas informeren. 

 

Beslisboom

Hieronder vindt u de beslisboom, waarmee u kunt bepalen of uw kind wel of niet naar school kan komen. Wij vragen u deze informatie goed te lezen. Wilt u de belisboom downloaden zodat u het beter kunt lezen, klikt u dan op de afbeelding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige informatie 

© 2021 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.