Meest recente corona regels op school

Meest recente corona regels op school


Per 19 april 

Het kabinet schrapt bijna alle overgebleven coronamaatregelen. Het is niet meer nodig om met grote drukte een mondkapje om te doen of om uit voorzorg in quarantaine te gaan als iemand in contact is geweest met iemand die besmet is met corona. Het advies om bij een coronabesmetting in isolatie te gaan, blijft nog bestaan.

In de eerste dagen na besmetting is de kans levensgroot dat je anderen besmet. Het loslaten van het isolatieadvies zou betekenen dat je, zelfs in de zomerperiode, enorme verspreiding krijgt.

De basismaatregelen zoals vaak handen wassen en niezen in de ellenboog blijft nog wel overeind.

Wel moeten mensen die contact hebben gehad met iemand die met corona is besmet extra alert zijn op klachten. Bij klachten moeten zij testen en tien dagen lang contact met kwetsbare mensen vermijden.

Per 25 februari

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen de 1,5 metermaatregel en de mondkapjesplicht, vrijwel overal in de samenleving en ook in de scholen. Het is niet mogelijk deze maatregelen voor het onderwijs eerder te laten vervallen door de wettelijke basis die hier aan ten grondslag ligt en het tempo van besluitvorming dat hierbij hoort. Het dragen van mondkapjes blijft wel verplicht in het openbaar vervoer en dus ook in het leerlingenvervoer.

Het advies aan leerlingen en personeel blijft  m minimaal twee keer per week een zelftest te doen.

Per 18 februari

Met ingang van vrijdag 18 februari zijn externe volwassenen, zoals ouders, ook weer op school welkom.

Per 18 februari wordt de isolatieduur voor met covid besmette leerlingen en docenten ingekort van minimaal 7 naar minimaal 5 dagen. Voorwaarde is wel dat de betreffende persoon minimaal 24 uur klachtenvrij is.

Update 03-01

Op maandag 3 januari 2022 heeft het kabinet besloten dat de middelbare scholen weer open mogen vanaf maandag 10 januari 2022. Om te voorkomen dat veel klassen, leerlingen en docenten in quarantaine moeten, is het goed om je aan de regels te blijven houden. Hieronder de veiligheidsmaatregelen. 

Blijf thuis als….
Heb je klachten, of heeft iemand in jouw gezin corona, dan blijf je thuis. Doe een zelftest, en bij een positieve uitslag maak je ook een testafspraak bij de GGD. Wacht je nog op de uitslag van de test, dan blijf je ook thuis. Ook als je nauw contact hebt gehad met iemand met corona, dan ga je in quarantaine en laat je je testen.
Twijfel je of je naar school mag komen? Kijk dan in deze beslisboom.

Als je op school bent draag je een mondkapje, was je vaak je handen en houd je waar mogelijk afstand tot elkaar. Doe twee keer per week een zelftest, ze zijn gratis op te halen bij de receptie.

En: draag een warme trui, want we gaan ook in 2022 weer vaak het raam open zetten.

Studiedag op 13 januari gaat niet door.
Op 13 januari hebben alle leerlingen les volgens rooster.
 

Update 19-12

In de persconferentie van zaterdag 18 december is aangegeven dat ook de middelbare scholen gaan sluiten t/m 9 januari 2022. Er zijn uitzonderingen: examenklassen mogen wel fysiek leskrijgen, en toetsen voor (voor-)examenleerlingen mogen doorgaan.

Wij hebben op basis van deze richtlijnen besloten hoe we deze laatste week voor de kesttvakantie inrichten. Per groep staan deze puntsgewijs uitgewerkt in DEZE BRIEF. Mochten er nog vragen zijn kan gemaild worden met de mentor of de teamleider.

Update 26-11.

Vanavond is er een persconferentie geweest en zijn er aanvullende maatregelen worden genomen.

Gezien het stijgende aantal besmettingen hanteren wij de volgende veiligheidsmaatregelen.

  • Wij vragen alle leerlingen om een mondkapje te gebruiken in de gangen én rechts aan te houden.
  • Er is een advies om 1.5 meter afstand te houden, omdat dit nog steeds zorgt voor minder kans op verspreiding. Wij vragen leerlingen afstand te houden tot de docent.
  • Wij maken gebruik van de beslisboom om te beoordelen of een leerling/medewerker wel of niet naar school mogen komen. Deze beslisboom vindt u hier onder.
  • Wij vragen iedereen zich aan de bekende basis corona regels te houden zoals hiernaast in het schema.
  • Op school houdt iedereen zich aan de basisregels. Zoals handen wassen en laten testen bij de GGD bij klachten die lijken op corona.
  • Ziekmelden van leerlingen kan via SOMtoday. Sinds kort kunt u daarin aangeven of uw kind thuis is vanwege een positieve COVID-test. Wij vragen u dringend dit wel te doen. Zo kunnen wij het aantal besmettingen in een klas goed in de gaten houden en tijdig ouders en leerlingen in die klas informeren. 

 

Beslisboom

Hieronder vindt u de beslisboom, waarmee u kunt bepalen of uw kind wel of niet naar school kan komen. Wij vragen u deze informatie goed te lezen. Wilt u de belisboom downloaden zodat u het beter kunt lezen, klikt u dan op de afbeelding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige informatie 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.