Leerlingenraad

Het Calandlyceum heeft een eigen Leerlingenraad die zich inzet voor de belangen van al onze leerlingen. Elke woensdag houdt de raad spreekuur. Dat is tijdens de grote pauze in de kamer links naast de centrale hal. Leerlingen kunnen dan even binnenlopen.

Je kunt er terecht met alles wat leerlingen op onze school aangaat, zoals:

  • ideeën voor verbeteringen
  • kwesties die onder leerlingen leven of
  • problemen (als die er zijn) rondom rechten en plichten van leerlingen

De Leerlingenraad heeft regelmatig contact met afdelingsleider Jiska Kniep en is vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad, die het beleid van de school toetst. Leidraad voor de leerlingenraad is het leerlingenstatuut dat alle rechten en plichten van alle leerlingen op het Calandlyceum regelt. 

Statement van de huidige leerlingenraad:

De leerlingenraad wil van het Caland een school maken voor én door leerlingen.
Wij zijn er voor de leerlingen, door ze een podium te bieden waar hun stem gehoord wordt.
(Weet jij wat je medeleerlingen willen en wat er zich afspeelt in de school?
Mail dan naar leerlingenraad@calandlyceum.nl 

 

© 2023 calandlyceum ® All rights reserved. Website by Parego webdesign Amsterdam | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | het Calandlyceum staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.